Запрошуємо до навчання на перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 161 Хімічна технологія та інженерія за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології в будівництві».

 

Nach oben

Результатом навчання студентів є комплекс знань та умінь:

• Базових уявлень про основні закономірності розвитку та сучасних досягнень у хімічних технологіях;

• Сучасних уявлень про перспективи виробництва хімічних матеріалів, що використовуються в будівництві;

• Здібності застосовувати основні фізико-хімічні методи аналізу та оцінки стану хіміко-технологічних систем;

• Здібності застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з технологічними об'єктами в промислових та лабораторних умовах, навички роботи з сучасною вимірювальною апаратурою;

• Знання та застосування на практиці принципів побудови екологічно чистих виробництв, розуміння соціальних та екологічних наслідків своєї професійної діяльності;

• Сучасних уявлень про принципи моніторингу, оцінки впливу хімічних технологій на стан природного середовища та охорону живої природи.

Наші контакти

Кафедра хімії та хімічної технології, ауд. 227-229, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, тел. (057) 707-36-52, (050) 971-94-15 e-mail: chemistry@khadi.kharkov.ua

Відповідальні за роботу з абітурієнтами

доцент кафедри Єгорова Лілія Михайлівна

+80504027895

завідувач кафедри Ненастіна Тетяна Олександрівна

+80509719415

Для вступу на БЮДЖЕТ:

  • НМТ 2023 або 2022 року. Замість результатів НМТ може бути використано ЗНО 2020-2021 років;
  • Мотиваційний лист.

Для вступу на КОНТРАКТ:

  • Мотиваційний лист.