Запрошуємо до навчання зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології в будівництві».

Перший (бакалаврський) рівень

Nach oben

Результатом навчання студентів є придбання комплексу знань та умінь:

• Базових уявлень про основні закономірності розвитку та сучасних досягнень у хімічних технологіях;

• Сучасних уявлень про перспективи виробництва хімічних матеріалів, що використовуються в будівництві;

• Здібності застосовувати основні фізико-хімічні методи аналізу та оцінки стану хіміко-технологічних систем;

• Здібності застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з технологічними об'єктами в промислових та лабораторних умовах, навички роботи з сучасною вимірювальною апаратурою;

• Знання та застосування на практиці принципів побудови екологічно чистих виробництв, розуміння соціальних та екологічних наслідків своєї професійної діяльності;

• Сучасних уявлень про принципи моніторингу, оцінки впливу хімічних технологій на стан природного середовища та охорону живої природи.

Перелік необхідних документів для вступу до університету для здобуття освітнього ступеня бакалавр на 161 спеціальність «Хімічні технології та інженерія» для випускників шкіл:

·  Заява встановленого зразка;

·  Мотиваційний лист;

·  Документ державного зразка про здобутий освітній рівень – оригінал та його дві копії;

·  6 фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору);

·  Чотири копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID-картка з додатком);

·  Чотири копії ідентифікаційного коду;

·  Копія військово-облікового документа (тільки для денної форми навчання);

·  Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування.

Прийом документів на перший курс денной форми навчання здійснюється з 29 липня по 23 серпня 2022 року.  

Предмети національного мультипредметного тесту (НМТ), які потрібні для вступу на спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія у 2022 р.

Бюджетна форма: 

1. Національний мультипредметний тест з трьох предметів:

*української мови,

*математики,

* історії України;

2. Мотиваційний лист.

Контрактна форма: 

1. Мотиваційний лист.

Вартість навчання ОС Бакалавр – 12600 грн/рік.

Наші контакти

Кафедра хімії та хімічної технології, ауд. 227-229, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, тел. (057) 707-36-52, (050) 971-94-15 e-mail: chemistry@khadi.kharkov.ua