Навчальна робота

В даний час на кафедрі викладаються наступні дисципліни: 
1 курс:   

    *Хімія

    *Хімія з основами біогеохімії

    *Основи біогеохімії

    *Загальна та неорганічна хімія

    *Загально-екологічна навчальна практика

3 курс:

    *Радіоекологія і основи екотоксикології

    *Екологія людини

5 курс:

    * Ресурсозбереження при виробництві та безпека матеріалів на основі мінеральних в'яжучих