ERASMUS+. KA2 ПРОЕКТ «СИНЕРГІЯ ОСВІТНІХ, НАУКОВИХ, УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КЛІМАТОМ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНІ КЛІМАТУ» (CLIMAN)

       Проект CLIMAN передбачає підготовку кваліфікованих кліматичних менеджерів. Для цього команди проекту вивчать кращі практики ЄС, підберуть і навчать персонал, оновлять існуючі магістерські програми з охорони навколишнього середовища і менеджменту шляхом розробки міждисциплінарного навчального модуля в сфері запобігання зміни клімату, адаптації та пом'якшення наслідків. Якість підготовки і компетенції менеджерів по клімату будуть ретельно оцінено всіма групами стейкхолдерів з метою забезпечення їх професіоналізму, заходи по проекту будуть організовані в країнах-партнерах і в ЄС. Центри кліматичного менеджменту будуть створені з метою забезпечення взаємодії промислового сектора, об'єктів транспорту, енергетики, місцевих органів влади та університетів-партнерів в напрямку реалізації плану декарбонізації різних секторів економіки країн-партнерів, пропаганди кліматичних інновацій шляхом підтримки реалізації «клімато-інноваційних стартапів» на всіх етапах реалізації від генерації бізнес-моделі до укладення угод з продажу.

       Мета проекту – допомогти університетам Грузії та України стати центрами розвитку досліджень кліматичного менеджменту для прискорення інтеграції в світовий кліматичний ринок і реалізації світових вимог по кліматорегулірованію шляхом придбання кращих європейських практик у сфері запобігання зміни клімату, адаптації та мінімізації наслідків.

       Цілі проекту:

1. Обновити існуючі магістерські програми шляхом розробки міждисциплінарного навчального модуля «Кліматичний менеджмент».

2. Заснувати при університетах-партнерах консультаційні центри кліматичного менеджменту і забезпечити їх сталий розвиток.

3. Сприяти розвитку і зміцненню інституційного потенціалу університетів-партнерів з метою розробки рекомендацій для промислового, транспортного, енергетичного, туристичного секторів і місцевих органів влади в сфері запобігання зміни клімату, адаптації та пом'якшення наслідків.

        Напрями діяльності за проектом:

1. Аналіз і вивчення європейського досвіду реалізації навчальної та практичної діяльності по кліматичному менеджменту.

2. Розробка навчального модулю «Кліматичний менеджмент» в університетах-партнерах.

3. Створення консультаційних Центрів кліматичного менеджменту.

4. Реалізація обновленої магістерської програми в університетах-партнерах.

5. Управління якістю

6. Поширення та сталість результатів проекту.

7. Управління проектом.

       Очікувані результати:

1. Оновлена за рахунок розробленого навчального модулю «Кліматичний менеджмент» магістерська програма реалізується в університетах-партнерах.

2. Кваліфікований персонал.

3. Створено Центри кліматичного менеджменту в університетах-партнерах.

4. Розроблена «дорожня карта» взаємодії промислового, транспортного, сільсько-господарчого та туристичного секторів і місцевих органів влади щодо реалізації політики з кліматичного менеджменту.

5. Кваліфіковані кліматичні менеджери.

 

Сайт проєкту:  https://climancoordinator.wixsite.com/climan