ХНАДУ міжнародний . Кафедра ЮНЕСКО інформує: регулювання цифрових платформ

Увага всім, хто хоче бути в глобальному тренді «цифровизація» та  долучитися до глобального заходу ЮНЕСКО:  обговорення регулювання цифрових платформ   напередодні глобальної конференції «Інтернет для довіри»!  Зараз саме ви можете впливати на майбутнє, перетворюючи цифровий простір завдяки долучення до світової професійної спільноти.

21 лютого в штаб-квартирі ЮНЕСКО відбудеться понад 20 сесій, організованих партнерами з усього світу для обговорення питань, пов’язаних з регулюванням цифрових платформ.

Тематика  12 круглих столів, які організовані за підтримки  майже усіх профільних  секторів ЮНЕСКО і торкаються самих «гарячих» питань  цифрової трансформації світу, серед яких:

  • використання Рекомендації ЮНЕСКО щодо етики штучного інтелекту для покращення управління штучним інтелектом у всьому світі;
  • інформація як суспільне благо: яке регулювання платформи для неспокійної цифрової ери;
  • боротьба з мовою ненависті у цифровій сфері: роль освіти;
  • Розпакування впровадження регулюючих платформ та багато інших питань, які завтра вже стануть основою для нормоутворюючих документів багатьох держав світу.

Посилання нижче….

https://www.unesco.org/en/internet-conference/side-events 

Attention to everyone who wants to be in the global trend of "digitalization" and join the global event of UNESCO: discussion of the regulation of digital platforms on the eve of the global conference "Internet for Trust"! Now you can influence the future by transforming the digital space by joining a global professional community.

On February 21, UNESCO headquarters will host more than 20 sessions organized by partners from around the world to discuss issues related to the regulation of digital platforms.

The topics of 12 round tables, which are organized with the support of almost all specialized sectors of UNESCO and touch on the most "hot" issues of the digital transformation of the world, including:

  • using the UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence to improve the governance of artificial intelligence worldwide;
  • information as a public good: what platform regulation for a turbulent digital era;
  • navigating hate speech in the digital sphere: The role of education;
  • unpacking the implementation of regulating platforms and many other issues, which tomorrow will become the basis for the normative documents of many countries of the world.

Link below….

https://www.unesco.org/en/internet-conference/side-events 


Nach oben

Nachrichten nach Datum

Tag Nachrichten

Nach Kategorie