Обговорення змісту освітньо-професійної програми із САД Донецької області

Співробітниками кафедри виконується робота із узгодження освітньо-професійної програми кафедри ТДБМіХ зі стейкхолдерами.    

13 липня 2021 відбулось обговорення змісту освітньо-професійної програми «Технологія виробництва будівельних та дорожньо-будівельних матеріалів і виробів» доц. каф. ТДБМіХ Сергієм Оксаком зі Службою Автомобільних Доріг Донецької області - Заступником начальника з розвитку доріг Тютюнником Дмитро Федоровичем та в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Донецькій області Валентином Леонідовичем Рибачуком. Побажання стейкхолдерів будуть враховані в змісті освітньо-професійної програми.    


Nach oben