На кафедрі викладають дисципліни

Для бакалаврів:

• Опір матеріалів

• Будівельна механіка

• Архітектура будівель і споруд, будівельні конструкції

• Основи та фундаменти

• Проектування мостів

• Будівництво мостів  

• Основи наукових досліджень

• Ремонт та реконструкція мостів

• Транспортні тунелі

• Експлуатація мостів

• Утримання інженерних споруд

• Технологія будівельного виробництва

• Технологія та організація будівництва транспортних споруд

• Гірничі виробки і буропідривні роботи

• Теорія пружності, пластичності та повзучості 

• Штучні споруди на шляхах сполучення

Для магістрів: 

• Технологія наукових досліджень 

• Комп'ютерне моделювання 

• Спеціальні транспортні споруди

• Інноваційні методи проектування транспортних споруд

• Інноваційні технології будівництва транспортних споруд

• Інноваційні методи організації, планування та управління у транспортному будівництві

• Сучасні матеріали для будівництва та ремонту мостових споруд

• Організація, планування та управління в сучасному будівництві мостів і тунелів

• Інноваційні напрямки експлуатації транспортних споруд

• Ефективна технологія експлуатації та утримання мостів на дорогах   

• Системні методи проектування мостових споруд   

• Сучасні технології і методи будівництва мостових споруд

 

 


 При кафедрі працюють 2 навчальних лабораторії: опору матеріалів і будівельних конструкцій.

Є спеціалізований комп'ютерний клас, обладнаний сучасними комп'ютерами  з ліцензованим програмним забезпеченням та електронною бібліотекою нормативних документів та книг за спеціальностью. Для проведення лекцій з використанням презентаційних матеріалів та науково-навчальних фільмів, обладнано 4 лекційних аудиторії.

 

 


 Лекція стейкхолдера Олександра ЛУКІНА, к.ф.-м. наук, головного інженера ТОВ «Експертний Центр «ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ» для здобувачів освіти за ОП "Мости і транспортні тунелі" з дисципліни "Експлуатація мостів".

Для здобувачів освіти, які навчаються за освітньою-програмою "Мости і транспортні тунелі" стейкхолдери проводять ознайомчі лекції з різних напрямків діяльності пов’язаної з проєктуванням, будівництвом та експлуатацією мостів та тунелів.