Виробнича практика здобувачів вищої освіти за ОП "Мости і транспортні тунелі"