Урдзік Сергій Миколайович (1978)

Кандидат технічних наук, доцент 

urdzik@khadi.kharkov.ua    

 

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Академія

Внешняя ссылка открывается в новом окнеSCOPUS

Внешняя ссылка открывается в новом окнеResearchGate  

 

У 2005 році здобув вищу освіту у Харківському національному автомобільно - дорожньому університеті за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми».

Після закінчення аспірантури у Харківському національному автомобільно - дорожньому університеті захистив дисертаційну роботу за темою «Оцінювання стану нежорсткого дорожнього одягу із залученням георадарної діагностики» на здобуття ступеню кандидат технічних наук у 2020 році за спеціальністю Автомобільні шляхи та аеродроми.

З 2001 року працює на кафедрі на посаді техніка. З 2006 року працює на посаді асистента кафедри. З 2012 по 2015 рік навчається у аспірантурі з відривом від виробництва. З 2015 по 2017 працює на посаді голови Первинної профспілкової організації студентів ХНАДУ. З 2017 року - асистент кафедри. З 2021 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри.

Відповідальний на кафедрі за профорієнтаційну роботу.

За весь період наукової діяльності опубліковано: 2 – монографії у співавторстві; 37 – статей, у тому числі: 22 – у фахових виданнях, 4 – у науковометричних базах SCOPUS, Web of Science; 13 – методичних вказівок.

Є співавтором патентів:
– на винахід 108136 Україна, (51) МПК E01C 23/00, G01R 29/08 (2006.01) «Спосіб виявлення підповерхневих тріщин у асфальтобетонному покритті дороги під час руху діагностичної лабораторії в транспортному потоці».
– на корисну модель 113916 Україна, (51) МПК E01C 23/00, G01R 29/08 (2006.01) «Спосіб виявлення підповерхневих тріщин у асфальтобетонному покритті дороги під час руху діагностичної лабораторії в транспортному потоці».

Участь у конференціях:– Transport engineering and management. Science – future of Lithuania. м. Вільнюс, Литва. 2012 р.– Современные компьютерно-инновационные технологии проектирования, строительства, эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. м. Харків, Україна. 2012 р.– Сучасні технології будівництва та експлуатації автомобільних доріг : міжнародна науково-технічна конференція. м. Харків, Україна. 2013 р.– 8th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort impulse Signals “UWBUSIS – 2014”. м. Харків, Україна. 2014 р.– Сучасні технології будівництва та експлуатації автомобільних доріг. м. Харків, Україна. 2016 р.– Electronic Systems, Micro- and Nanosystem Technique, and IoT Electronic Technology. м. Київ, Україна. 2018 р.– Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації. м. Харків, Україна. 2019 р.– 84-а науково-технічна та науково-методична конференця ХНАДУ. м. Харків, Україна. 2020 р.–  X International Science Conference «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», 2021. Lisbon, Portugal.–  XVI International conference «Strategy of Quality in Industry and Education», 2021. Varna, Bulgaria.    


Участь у НДР:
– Період участі, № госп. Договору, Найменування договору, Замовник, посада.
– 2011 р. № 115/37-44-11, РК 0111U005507. Розробити дослідний зразок апаратного вимірювального комплексу для георадарного дослідження дорожніх одягів. Провести атестацію та метрологічну повірку, Державне агентство автомобільних доріг України, молодший науковий співробітник;
– 2014 р. № 131/37-56-14, РК 0114U004634. Провести дослідження та удосконалити апаратний вимірювальний комплекс «ОДЯГ-1» і програмне забезпечення до нього з метою забезпечення автоматичного визначення товщини шарів дорожнього одягу при русі пересувної лабораторії зі швидкістю транспортного потоку, Державне агентство автомобільних доріг України, молодший науковий співробітник;
– 2017 р. № 02-53-17, РК 0117U002404. Розроблення методів і засобів георадарної діагностики та оцінки стану будівельних конструкцій з метою подовження їх залишкового ресурсу», Міністерство освіти і науки України, молодший науковий співробітник;
– 2019 р. № 02-53-19, РК 0119U001301. Розроблення та удосконалення методів, моделей, алгоритмів і засобів георадарної діагностики техніко-експлуатаційного стану транспортних споруд, Міністерство освіти і науки України, молодший науковий співробітник.

 Є розробником нормативних документів, методик та методичних рекомендацій:
– 2011 р. № 116/37-45-11, РК 0111U005508 Розробити методику дефектоскопії шарів дорожнього одягу методами відповерхневого зондування, Державне агентство автомобільних доріг України, молодший науковий співробітник;
– 2012 р. № 64/37-52-12, РК 0112U004745 Розробити методику комплексного моніторингу автомобільних доріг методами підповерхневого зондування та концепцію дорожньої бази даних про стан дорожнього одягу за результатами обстежень методами підповерхневого зондування, Державне агентство автомобільних доріг України, молодший науковий співробітник.

Куратор групи ДГ-11-21.

Стажування:- У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації у державному підприємстві «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на тему «Використання програмного забезпечення у землевпорядкуванні».- У 2018 пройшов навчання за інтерактивними курсами «CREDO», по закінченні яких отримав відповідний сертифікат.-  У 2021 році пройшов стажування у Технічному університеті м. Варна, Болгарія на тему «Cучасні тенденції вищої освіти в країнах Європейського Союзу».-  У 2021 році пройшов підвищення кваліфікації у Східній регіональній філії ДП «УкрДАГП» на тему «Сучасні методи виконання інженерно-вишукувальних та землевпорядкувальних робіт».    

Основні напрями наукової діяльності. Наукові інтереси.
– неруйнівні методи діагностики дорожніх одягів;
– проектування автомобільних доріг.

Читає курси лекцій та проводить практичні/лабораторні заняття з дисциплін:– вишукування та проектування автомобільних доріг і аеродромів;– комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів;– інноваційні методи проектування автомобільних доріг;– інформаційно - комп’ютерні технології;– геодезичні розбивочні роботи; - основи проектування автомобільних доріг.