СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 "Будівництво та цівільна інженерія" освітня програма "Автомобільні дороги та аеродроми"

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), що має найвищий рівень державної акредитації, забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів із багатьох престижних спеціальностей. Гордість університету - дорожньо-будівельний факультет, заснований у 1930 році. Основна спеціальність дорожньо-будівельного факультету -  "Будівництво та цівільна інженерія" освітня програма "Автомобільні дороги та аеродроми". Поєднання добрих традицій з новими технологіями навчання дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців, підготовка яких не має обмежень для професійно-посадового зростання. За освітніми програмами строк навчання складає на рівень бакалавра дена та заочна форми - 4 роки, на рівень магістра дена та заочна форми - 1,5 роки, передбачено навчання за індивідуальними навчальними планами. У процесі підготовки велика увага приділяється лабораторно-практичній та комп'ютерній підготовці студентів. На кафедрах є спеціалізовані сучасні навчальні та наукові лабораторії. На випускаючих кафедрах створені обчислювальні центри,  розроблена велика кількість прикладних програм. Створена система автоматизованого проектування. Заняття ведуть висококваліфіковані педагоги, які мають великий досвід виробничої і наукової роботи. 


Всього кафедра читає більше 30 дисциплін для студентів різних рівнів підготовки, спеціальностей. 

У процесі навчання студенти вивчають комплекс базових дисциплін. У нього входить цикл фізико-математичних і хімічних дисциплін, опір матеріалів, будівельна механіка, геологія, гідрологія і гідравліка, грунтознавства та механіка грунтів, геодезія, будівельні і дорожні машини, технологія будівництва, інформатика і обчислювальна техніка, чисельні методи рішення практичних завдань на ПЕОМ , комп'ютерні технології, будівельні конструкції та ін Перелік спеціальних дисциплін визначається спеціальностями.Серед них є наступні спеціальні дисципліни: проектування автомобільних доріг, технологія будівництва автомобільних доріг і аеродромів; експлуатація автомобільних доріг і аеродромів, організація управління будівництвом і експлуатацією автомобільних доріг і аеродромів, технологія виробництва дорожньо-будівельних матеріалів, економіка дорожнього господарства та ін Практична підготовка проводиться на передових підприємствах транспортного будівництва і дорожнього господарства України. Випускники працюють у проектних, науково-дослідних, будівельних та експлуатаційних організаціях і підприємствах транспортного будівництва та дорожнього господарства, підрозділах патрульної поліції та дорожньої поліції на посадах інженерів та керівників підрозділів. Для студентів, які виявили схильність до наукової роботи, відкрита магістратура та аспірантура.