На IV Всесоюзній нараді з проблем управління в Москві в доповіді Н. І. Богданова вперше обговорювалися перспективи створення землерийних роботів. Він був обраний до ради з координації робіт з робототехніки. Захистили дисертації І. Я. Фаустова і А. А. Соханьов.

У 1972 році кафедру очолив О. В. Макаров. Колишні госпдоговірні роботи практично завершилися, тривали теми тільки з УЗТМ. Ректорат ухвалив рішення відокремити від кафедри автоматики обчислювальний центр і зробити його загальноінститутських (на той час він був оснащений двома ЕОМ "Наірі-2"). 

Через п'ять років був оголошений конкурс на посаду завідувача кафедрою автоматики. На неї було обрано доктор технічних наук В. О. Тирса з ХІРЕ. Одночасно з ним з ХПІ прийшов на посаду доцента К.І. Богатиренко. 

Почалися госпдоговірні дослідження, в тому числі і з оборонної тематики. За короткий час склався сильний колектив Ніса. На кафедру прийшли А. А. Акімов, О. В. Денисенко, О. О. Бітний, А. В. Горушкін, А. Д. Горбунов, В. І. Гнатюк, В. В. Дюняшев, А. Д. Зеня , Н. В. Скиба, А. І. Кваша та ін.  Викладацький колектив поповнили О. В. Денисенко, О. І. Гнатюк, В. С. Широков. 

За період свого розквіту у 80-х роках, коли наукові розробки були потрібні реально працюючим підприємствам, було підготовлено 5 докторів та 15 кандидатів наук. З числа співробітників кафедри АІВТ захистили докторські дисертації А. Ф. Сушко, О. В. Панішев, С. А. Канцедал, О. П. Алексєєв, К. І. Богатиренко. 

Кандидатські дисертації захистили: В. В. Дюняшев, О. В. Денисенко, В. І. Гнатюк, А. Д. Зеня, Л. М. Симбірська, А. І. Левтеров, В. В. Заходяченко, А. І. Кваша, Н. В. Скиба, М. М. Кузьменко, Л. Д. Зеленська та ін. 

У 1992 р. кафедра розділилася на кафедру автоматики і кафедру інформатики, причому кафедра автоматики залишилася на механічному факультеті, а кафедра інформатики увійшла до складу факультету управління та бізнесу. З 1992р. по 2001р кафедру інформатики очолював                    проф. Панішев А.В.

У 1994 році кафедра "змінила прописку" і переїхала на Салтівку в просторий корпус факультету управління та бізнесу. Професора А. В. Панішев і С. А. Канцедал очолили наукові напрямки кафедри. Під їх керівництвом захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри: Л. П. Бурцева, М. В. Костікова,     Л. М. Полозова, О. О. Подоляка.

У 2001 році кафедру очолив Левтеров А. І. У 2005 році кафедра інформатики увійшла до складу факультету мехатроніки транспортних засобів. 

У 2007 році кафедра інформатики виступила організатором проведення в ХНАДУ Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі технічного ВНЗ на етапі впровадження принципів Болонської декларації"

У 2010 році кафедру очолив Ніконов О. Я. доктор технічних наук, професор, Лауреат премії Президента України.

 У 2013 році кафедра Інформатики була об'єднана з кафедрою Мехатроніки автотранспортних засобів. Нова кафедра отримала назву кафедра "Інформаційних технологій та мехатроніки".

У листопаді 2016 року в результаті реформування структури університету (ліквідації факультету комп'ютерних технологій і мехатроніки) кафедра "Інформаційних технологій і мехатроніки" була розділена на дві кафедри - кафедру "Інформатики" і кафедру "Комп'ютерних технологій та мехатроніки". До кафедрі Інформатики була приєднана кафедра "Прикладної математики" і кафедра "Інформатики" отримала нову назву - кафедра "Інформатики та прикладної математики".