Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності кафедри:

1. Моделювання складних фізичних процесів за допомогою атомарних базисних функцій.

2. Перетворення інформації "аналог-код".

3. Інформаційні технології в освіті.

4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

5. Інформаційні технології та WEB программування.

6. Моделювання теплових процесів в середовищах з використанням фільтра Калмана.

7. Мікропроцесорне програмування.

8. Геометричне моделювання систем.

9. Розробка методів раціональної організації роботи транспорту в містах.

Наукові зв’язки.

Кафедра має міцні наукові зв’язки з багатьма відомими науково-дослідними та навчальними закладами, такими, як Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», Національний технічний університет «ХПІ», Харківський національний університет радіоелектроніки «ХНУРЕ», ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут», НТУУ «КПІ», НТУ «Національний транспортний університет», НАУ  «Національний авіаційний університет».