Фастовець Валентина Іванівна

 

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

доцент, к.т.н.

Внешняя ссылка открывается в новом окне Google Scholar                 Внешняя ссылка открывается в новом окне ORCID                 Внешняя ссылка открывается в новом окне Навчальні курси

У 1986 році закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (факультет систем управління, спеціальність – автоматизовані системи управління).

Закінчила аспірантуру ХІРЕ по спеціальності 05.13.13. – обчислювальні машини, комплекси системи і сіті. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію.

З 1997 по 1999 роки працювала у ХТУРЕ на кафедрі інформатики на посаді асистента. 1999 рік – доцент кафедри інформатики ХДАДТУ.

З 1999 по теперішній час працює у ХНАДУ, доцент кафедри інформатики і прикладної математики.Постійно вдосконалює свої знання та професійні навички на курсах підвищення кваліфікації, приймає активну участь у семінарах та наукових конференціях.

Наукові праці

1. Фастовець В.І. Експериментальні дослідження ефективності функціонування інформаційно-керуючих систем електрогідравлічних вузлів автомобіля / Ніконов О.Я., Шуляков В.М., Фастовець В.І., Шамаріна А.В. // Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології Електронне наукове фахове видання (друкована версія). – Харків. – 2017. – С. 90 – 93.

2. Фастовець В.І.  Розроблення інформаційно-керуючої системи для експериментального стенду дослідження адаптивної підвіски автомобіля / О. Я. Ніконов, В. М. Шуляков, В. І. Фастовець // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2017. – С.109 – 111.

3. Фастовець В.І. Експериментальне дослідження інформаційно-керуючої системи адаптивної підвіски автомобіля на основі використання нейро-фаззі регуляторів / О. Я. Ніконов, В. М. Шуляков, В. І. Фастовець // Наукові Праці Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців», - 2017. – С. 112 – 113.

4. Фастовець В.І. Експериментальне дослідження динамічних процесів системи адаптивної підвіски автомобіля з нейро-фаззі регулятором / О.  Я. Ніконов, В. М. Шуляков, В. І. Фастовець // Матеріали V міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», (Харків 20-21 листопада 2017 р.) ‒ Х.: ХНАДУ, 2017. ‒ С. 134-136.

5. Фастовець В.І.Розроблення математичної моделі інформаційно-керуючої системи адаптивної підвіски автомобіля / Ніконов О.Я., Шуляков В.М., Фастовець В.І. // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків. – 2018. – С.  147-153.

6. Фастовець В.І. Розроблення інформаційно-керуючої системи для експериментального стенду дослідження адаптивної підвіски автомобіля / О.  Я. Ніконов, В.М. Шуляков, В. І. Фастовець // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем унавчальному процесі та науці. Збірник наукових праць за матеріаламиміжнародної науково-практичної конференції.– Харків, ХНАДУ, 2017. –С. 109 – 111.

7. Фастовець В.І.Перспективи використання доповненої реальності в автомобільній галузі / В.М. Шуляков, В. І. Фастовець //Автомобіль і електроніка. Сучаснітехнології.- Х.: ХНАДУ, 2019. ‒ С. 39-43.

8. Фастовець В.І. Використання генетичних алгоритмів для самовдосконалення елементів дизайну сайтів / В.І. Фастовець,В.М. Шуляков, Мороз О.О. //Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні технології і мехатроніка» (30 травня 2019 р.) .- Х.: 2019. ‒ С. 85 – 90.

9. Фастовець В.І.  Доповнена реальність в освіті / В. М. Шуляков, В.І. Фастовець // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 399.

Навчально-методичні праці

1. Фастовець В.І. Дистанційний курс  Інформатика (1ЕП, ЕПП, Е, ЕА, ЕМ) (доц. Фастовець В.І..Шуляков В.М.) (Частина 1) // Х.:ХНАДУ. 2017 – [Електронний ресурс]. –http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=7.

2. Фастовець В.І.  Дистанційний курс Інформатика (1ЕП, ЕПП, Е, ЕА, ЕМ) (доц. Фастовець , В.І./Шуляков В.М.) (Частина 2) // Х.:ХНАДУ. 2017 – [Електронний ресурс]. –http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=411.

  Основи інформаційних технологій 2020

t.me/joinchat/QX6vShxbUSyl7mufP0Bclg 

  Інформатика 2020  

t.me/joinchat/QX6vShNgfLThqBwhL0w00A