Колодяжний Володимир Максимович

професор, д.ф.-м.н.

Внешняя ссылка открывается в новом окне Google Scholar               Внешняя ссылка открывается в новом окне ORCID              Внешняя ссылка открывается в новом окне Навчальні курси

Народився 2 вересня 1949 року у м. Харків. Закінчив Харківську середню школу №45 у 1966 р. і поступив до Харківського інституту радіоелектроніки на факультет Обчислювальної техніки. У 1971 р. закінчив названий інститут за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини»  і отримав кваліфікацію інженер-математик. У 1971 р. працював інженером у Конструкторському бюро приладобудування (ХАРТРОН). З 1971 до 1974 рр. навчався у аспірантурі Інституту проблем машинобудування АН УРСР. В 1977 р. захистив дисертацію у Обчислювальному центрі АН СРСР (м. Москва) за темою «Деякі питання обґрунтування та числової реалізації структурно-варіаційного методу (методу R-функцій) розв’язування крайових задач» і отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю  01.01.07 - обчислювальна математика. З 1977 р. працював на кафедрі Основ вищої математики у Харківському авіаційному інституті. В період 1982-1986 рр. працював професором і викладав вищу математику та математичні методи економіки в університеті ім. Едуардо Мондлане (Республіка Мозамбік). З 1986 р. по 2001р. працював доцентом кафедри економічної кібернетики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського (ХАІ).  З 2001 до 2004 рр. навчався в докторантурі Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України. В 2008 р. захистив дисертацію в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України за темою «Математичне моделювання фізичних процесів в складних областях за допомогою атомарних функцій» і отримав ступінь доктора фізико математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. З 2006 по 2012 рр. завідувач кафедри Прикладної математики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. З 2012 р. по 2016 р. професор кафедри Прикладної математики, а з 2016 р. по теперішній час професор кафедри Інформатики і прикладної математики.