Костікова Марина Володимирівна

доцент, к.т.н.

Внешняя ссылка открывается в новом окне Google Scholar              Внешняя ссылка открывается в новом окне ORCID             Внешняя ссылка открывается в новом окне Навчальні курси

1. Наукова біографія

1984 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (нині Харківський національний університет радіоелектроніки) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1995 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук; спеціальність 05.13.01 – «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»; тема «Комбіновані алгоритми упорядкування робіт у багатостадійних виробничих системах дискретного типу». Присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

1997 р. – рішенням вченої Ради Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики.

2. Посада

Доцент кафедри інформатики і прикладної математики.

3. Наукові інтереси

Математичне моделювання, теорія розкладів та її застосування, інформаційні технології в освіті.

4. Перелік дисциплін, що викладаються

- Інформатика;

- Сучасні інформаційна та комп’ютерні технології;

- Інформаційні системи і технології;

- Комп’ютерна техніка і програмування(навчальна практика).

5. Публікації

За період наукової діяльностібуло опубліковано(по даним на 2018 р.)92 науковіпраці, 57 методичних розробок.Деякі з наукових робіт наведені у посиланні https://scholar.google.com.ua/citations?user=rCtcNPkAAAAJ&hl=ru.

Отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір, 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 1збірник задач з грифом МОН України. Приймала участь у багатьох наукових міжнародних конференціях, з публікацією тез та доповідей.