Козачок Лариса Миколаївна

старший викладач

Внешняя ссылка открывается в новом окне Google Scholar             Внешняя ссылка открывается в новом окне ORCID          Внешняя ссылка открывается в новом окне Навчальні курси         

Начинается скачивание файла Науково-освітнє IT - товариство

Освіта вища, Харківський національний унівеаитет ім. Каразінв, механіко - математичний факультет, науково-педагогічне відділення, спеціальність: математика.

Аспірантура ХНАДУ: спеціальність "Автоматизовані системи керування та обробка даних". Наукові інтереси: теорія ймовірностей, математична статистика, емпіричні методи, математичне моделювання, методи оптимізації, теорія розкладів, програмування, IT технології.

Наукові публікації:

Внешняя ссылка открывается в новом окне Математичне моделювання та алгоритмізація процесів планування пасажирських превезень. Анотація: у статті подано математичну постановку досліджуваного процесу та побудовано алгоритм

П.Ф. Горбачов, Л.М. Козачок

Л.М. Козачок, А.Є. Козачок

Г.А. Плєхова, Л. М. Козачок

Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, 58 - 63, 2017

Внешняя ссылка открывается в новом окне Моделювання руху пасажирського транспорту для побудови розкладу роботи на маршруті за допомогою алгоритмізації управління.

Анотація: надана математична постановка задачі та разроблено математичний алгоритм рішення

Начинается скачивание файлаPDF файл

Л.М. Козачок

Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, 70-75, 2016

Внешняя ссылка открывается в новом окне Математичне моделювання та алгоритмізація процесів раціональної організації праці водіів автобусів на маршруті у процесі планування пасажирських перевезень

П. Ф. Горбачов, Л. М. Козачок

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті», (Харків 21-22 листопада 2018 р.) – Х.: ХНАДУ, 2018. - С. 268-273.

Внешняя ссылка открывается в новом окне Моделювання руху пасажирського транспорту для побудови розкладу роботи на маршруті за допомогою алгоритмізації управління

Л. М. Козачок

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мости, тунелі і дороги: стан, проблеми утримання та перспективи підвищення довговічності», (Харків 25 травня 2018 р.) – Х.: ХНАДУ, 2018. – С.268-273.    

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вища математика». Розділ: «Кратні та криволінійні інтеграли»

Л.М. Козачок, Х: ХНАДУ, 2016

Г.А. Плехова, Л.М. Козачок

Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції  «Актуальні проблеми викладання фундаментальної і прикладної математики в сучасному вищому навчальному закладі», (Харків 19-20 травня 2015 р.), с. 79 - 83.

Організація пасажирських перевезень на основі побудови математичної моделі рівномірного графіку. Анотація: Застосовано теорію розкладів, побудовано алгоритм.

PDF файл

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  «Новітні технології у автомобілебудівництві та транспорті», (Харків 15-16 жовтня 2015 р.) – Х.: ХНАДУ, 2015. - с. 79 - 82.

Моделювання і оптимізація з’єднань у неоднозв’язних областях. Анотація: побудовано мат. модель та застосовано методи оптимізації.

Г.А. Плєхова, Л.М. Козачок

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції   “Інформаційні технології і мехатроніка”, (15.04.2014), Х.: Стиль - издат. - 2014. - с. 110 - 112.

Розподільчий підхід до завантаження товарів з урахуванням часових вікон в умовах невизначенності. Анотація: застосоване імітаційне моделювання та побудован алгоритм.

ЛМ Козачок

ЛН Козачок

Козачок Л. М.

Г.А. Плєхова, Л.М. Козачок

Х: ХНАДУ, 2013

ЛН Козачок

Козачок Л. М.

Г.А. Плєхова, Л.М. Козачок

Козачок Л. М.

Автомобільний транспорт, с. 99-103, 2010