Шевченко Вікторія Олександрівна

 

Заступник завідувача кафедри

доцент, к.т.н.

Внешняя ссылка открывается в новом окне Google Scholar                     Внешняя ссылка открывается в новом окне ORCID                      Внешняя ссылка открывается в новом окне Навчальні курси

Здобула вищу освіту у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини».

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Моделі і методи інформаційної технології формування індивідуальних траєкторій самостійної роботи студентів». З 2014 року кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології»

Наукові інтереси: інформаційні технології в освіті.

З 1998 року працює в ХНАДУ на кафедрі «Інформатики» на посаді асистента, з 2014 року – на посаді доцента. Читає курси лекцій та проводить лабораторні заняття із застосуванням дистанційних курсів з дисциплін «Основи програмування» та «Технічні засоби навчання».