Симбирський Генадій Дмитрович

доцент, к.т.н.

Google Scholar            ORCID             Внешняя ссылка открывается в новом окне Навчальні курси

Автобіографія Симбірського Г. Д.

1958 – народився в місті Києв

1975 – 1981 – навчання в ХАІ

1980 – 1983 – робота в Інституті проблем машинобудування (ІПМаш) АН УССР

1983 – 1985 – старший лейтенант ВВС СА

1985 – 1987 – робота у КБ Електроприладобудування науковим співробітником

1987 – 1990 – аспірантура ІПМаш АН УССР

1990 – 1999 – робота в ІПМаш НАНУ науковим співробітником

2000 – 2006 – робота в ХАІ науковим співробітником

 

2007 – теперішній час – робота в ХНАДУ доцентом

Список публікацій та авторських свідоцтв Симбірського Г. Д

1. Методы параметрической идентификации при планировании физического эксперимента. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформаційні технології і мехатроніка». - Харків: ХНАДУ. - 2014. - С. 126 – 127. Симбирский Г.Д., Шевченко Р.К.

2. Інформаційні  системи і технології. Навчальний посібник для  самостійного  вивчення. Харків: ХНАДУ, 2014. Симбірська Л.М., Симбирский Г.Д., Левтеров А.І.

3. Інформаційні системи і технології. Навчальний посібник (лабораторний  практикум). Харків: ХНАДУ, 2014.  Симбірська Л.М., Симбирский Г.Д., Левтеров А.І.

4. Конспект лекций по дисциплине “Информационные технологии” (раздел “Язык программирования С++”). Харків: ХНАДУ, 2014, 150 с.

5. Процесс измерений как параметрическая идентификация измерительного устройства. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр. - Харьков: ХНАДУ, 2015. – Вып. 68. – C. 133–137.

6. Планирование и точность численного эксперимента в математическом моделировании. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: сб. науч. тр. (Електроний ресурс: http://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_2/2015-8-4.6.pdf). - 2015. – № 8. – C. 157–165. Вязеленко К.В.

7. Планирование и точность численного эксперимента в математическом моделировании. Матеріали IV міжнародної  науково-технічної інтернет-конференції “Автомобіль і електроніка. Сучасні технології”. - Харків: ХНАДУ. - 2015. - С. 150 – 152..Вязеленко К.В.

8. Деякі аспекти викладання дисципліни «Програмування» та подібних в транспортних ВНЗ. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і мехатроніка: освіта, наука та працевлаштування». – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 138-141..

9. Применение цифрового фильтра  Калмана для параметрической идентификации высокотемпературного  термопреобразователя. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: сб. науч. тр. (Електроний ресурс: http://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_2/2017-8-4.6.pdf). - 2017. – № 11. Лантрат В.К.

10. Математическое моделирование при измерениях температуры в тепловых двигателях. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: сб. науч. тр. (Електроний ресурс: http://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_2/2017-9-4.6.pdf). - 2017. – № 12. Лантрат В.К.

11. Підвищення безпеки дорожнього руху за допомогою інформаційних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Internet-   конференції «Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті» 21-22 листопада 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 194-198.

12. Дистанційне примусове обмеження швидкості транспортних засобів. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Internet-   конференції «Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті» 21-22 листопада 2018 року. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 198-207.

13. Підготовлений до видання підручник “Програмування на С++”. Отриманий дозвіл ХНАДУ  на видання (2019 р.).

14. Применение среды Mathcad для оценки точности и планирования косвенных измерений. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції “Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в науці та освіті». - Харків: ХНАДУ. - 2013. - С. 80-81..