Пам’ятка вступника для вступу до університету на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти 

Пам’ятка для здобувачів за освітнім ступенем БАКАЛАВР на основі ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОС МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ОПС ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА  

Перелік конкурсних предметів НМТ та коефіцієнтів до них для вступу до університету на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

Перелік конкурсних предметів НМТ та коефіцієнтів до них для здобувачів за освітнім ступенем БАКАЛАВР на основі ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОС МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ОПС ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Пам’ятка вступника для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітніх ступенів бакалавра або магістра на денну та заочну форми навчання для вступу до університету