АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.  

Вдосконалюючи власну кваліфікацію, викладачі, співробітники та здобувачі кафедри проходять онлайн-курси з академічної доброчесності 

§  Міжнародне підвищення кваліфікації за темою: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні»   (Люблін, Польша)

Здобувачі

§  Міжнародне підвищення кваліфікації за темою:  "Академічна доброчесність у підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та України"  (Люблін, Польша)

Викладачі

 § Міжнародне підвищення кваліфікації за темою: «Академічна доброчесність у підготовці магістрів та докторів філософії (PhD) у країнах Європейського Союзу та Україні».  (Люблін, Польша)

Викладачі

§  Міжнародне підвищення кваліфікації за темою: «Академічна доброчесність у підготовці бакалаврів у країнах Європейського Союзу та Україні» (Люблін, Польша)

Викладачі   Здобувачі

§ Онлайн-курс "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики"

Викладачі     Здобувачі