НАВЧАЛЬНА РОБОТА

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА 4 ОСВІТНІМИ СТУПЕНЯМИ:

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР -  освітньо-професійна програма: Екологія та рекреація
БАКАЛАВР – освітньо-професійна програма: Екологія та охорона навколишнього середовища;
МАГІСТР – освітньо-професійна програма: Екологічна безпека;
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ – освітньо-наукова програма: Екологічна безпека.

Кафедра проводить навчальний процес на всіх факультетах університету за денною та заочною формами навчання.   

Афтомобільний факультет 

(спеціальність - 274, 141,133,142,131)

- Екологічні аспекти рециклінгу автомобілів

- Екологія

- Основи екології

Дорожньо-будівельний факультет

(спеціальність - 192,193,)  

- Екологія  

- Охорона навколишнього середовища при виробництві будівельних матеріалів та виробів

Механічний факультет

(спеціальність - 122,133,151,152,121,132)  

- основи екології

Факультет транспортних систем 

(спеціальність - 015.32, 015.38, 275)  

- екологічні характеристики транспортних систем

- основи екології  

Nach oben