STEM-освіта у вивченні природничих наук

   Одним із напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM (Science-наука, Technology-технологія, Engineering-інженерія, Mathematics-математика), завдяки якій діти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками..

STEM-навчання дозволить зміцнити та вирішити найбільш актуальні проблеми майбутнього. 

Секція ЮНЕСКО з інновацій та розвитку потенціалу в науці та інженерії збирає онлайн-ресурси з навчання STEM, доступні для інклюзивного дистанційного навчання у відповідь на COVID-19 

Належне використання науки полягає не в тому, щоб завоювати природу, а жити в ній

Баррі Фенофер

Що потрібно знати?

ТЕРМІНИ “ЕКОЛОГІЯ” ТА “ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ” НЕ Є СИНОНІМАМИ

Екологія — це природнича наука про взаємозв’язки між живим та неживим у природі. Така ж наука, як біологія чи математика. І тому не можна казати “у нас погана екологія” чи “я рятую екологію”, оскільки ми не говоримо, що “біологія стала погана” чи “піду зроблю щось для порятунку математики”. Так само і екологія — це все науки, їм байдуже.

А захист довкілля чи охорона навколишнього природного середовища – це діяльність людини, спрямована на збереження чи відновлення цінних процесів у природі. Тому, коли ми відмовляємось від одноразового пластикового пакування, щоб зменшити утворення відходів та супутнє забруднення ґрунтів, повітря і води — ми поводимось екодружньо та допомагаємо охороні природи.