КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою почала своє існування у 1936 році. З початку створення й до сьогодення основними завданнями кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі проектування автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. За роки існування кафедра підготувала понад тисячі інженерів, які успішно працюють на підприємствах дорожньої галузі. Основними напрямками навчальної діяльності кафедри є «Сучасні методи проектування автомобільних доріг» для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», та «Методи геодезичних вимірювань» для підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» за якою, починаючі з 2014 року, кафедра належить до випускових.  

  Кафедра активно співпрацює з компанією CREDO –лідером на ринку програмних продуктів для автоматизованої обробки матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань, проектування об'єктів транспорту. На базі кафедри працює регіональний навчально-впроваджувальний центр CREDO, основними завданнями якого є підвищення кваліфікації фахівців дорожньої галузі.    

З 2005 року на кафедрі проводиться професійно-технічне навчання «Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах». Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створені навчальні й наукові лабораторії, клас САПР, навчально-виробничий комплекс. Набуття практичних навичок студентами кафедри відбувається під час проходження виробничої практики у провідних проектних організаціях: ДП «Укрдіпродор», ПрАТ «Інститут Харківський «Промтранспроект», Державний дорожній науково-дослідний інститут ДерждорНДІ, ПрАТ «Харківметропроект», ДП «Східгеоінформ», ДП «Харківський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою». При підготовці студентів за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій» до навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці, що мають багаторічний виробничий досвід. Забезпечена можливість використання бази ДП «Східгеоінформ» для проведення виробничих, переддипломних практик, науково-дослідницьких робіт, підготовки та підвищення кваліфікації викладачів. 

За часи існування кафедри були сформовані основні напрямки науково-дослідних робіт: конструювання та розрахунок дорожнього одягу; неруйнівна діагностика автомобільних доріг; методи автоматизованого проектування автомобільних доріг і транспортних споруд; сучасні методи геодезичних вимірювань. За цими напрямками викладачами кафедри виконано понад 30 науково-дослідних робіт, розроблено понад 50 нормативних та технологічних документів дорожньої галузі України, опубліковано понад 200 статей у провідних фахових виданнях України та за кордоном, написано десятки монографій. До науково-дослідної роботи залучаються аспіранти й студенти. Неодноразово студенти кафедри становилися призерами міжнародних наукових олімпіад, конференцій й конкурсів. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними навчальними закладами України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя, плідно співпрацює з провідними науковими установами НАН України.

У центрі уваги кафедри – виховання молоді, формування у студентів громадської позиції. Це надає можливості кафедрі у складі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету готувати компетентних конкурентно-спроможних спеціалістів у галузі геодезичних вимірювань, проектування та будівництва автомобільних доріг.

Останнi новини

Verlagswesen:

Проведення відкритої лекції директором НГЦ для студентів спеціальності 193

21 вересня 2023 року об 12:00 в онлайн форматі була проведена відкрита лекція для наукової спільноти, у тому числі студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" на тему: "Цифрова трансформація в дорожньому будівництві". Організатор та доповідач - директор ТОВ НВП "Навігаційно-геодезичний...

Verlagswesen:

Доєднання до громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії”

Науково-педагогічних працівників кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою прийнято до складу громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії».

Громадська спілка «Українське товариство геодезії і картографії» – це Всеукраїнська громадська спілка, що об’єднує на...

Verlagswesen:

Національний форум органів студентських самоврядувань

11-12 травня у Державному податковому університеті відбувся Національний форум органів студентських самоврядувань за підтримки Міністерства фінансів України. Метою форуму було обговорення актуальних питань щодо розвитку студентського самоврядування, виявлення проблем його органів управління та...

Verlagswesen:

Викладачі кафедри ПДГЗ прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції присвяченій інноваційним технологіям навчання

18 травня 2023 року в режимі онлайн відбулася Всеукраїнська науково-практичної конференція «Формування цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу закладів освіти засобами інноваційних технологій навчання» в рамках Чотирнадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2023»,...

Verlagswesen:

ХНАДУ долучається до удосконалення системи управління земельними ресурсами та землекористуванням

Співробітники кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою 19 травня 2023 року прийняли участь у онлайн дискусі на тему: «Місце і значення землевпорядників в удосконаленні системи управління земельними ресурсами та землекористуванням і розвитку галузі землевпорядкування» організований колегами...

Verlagswesen:

Молоді вчені ХНАДУ – справжні драйвери відновлення України

Вітаємо асистента кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою Гунько Ірину Сергіївну з успішною участю у другій Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених дорожньої галузі «МОЛОДЬ – ДРАЙВЕРИ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ».

За результатами голосування учасників конференції доповідь Ірини...

Verlagswesen:

Обговорення ОПП за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» у форматі круглого столу з представниками академічної спільноти

У форматі круглого столу 5 травня 2023 року відбулося обговорення проєктів освітніх програм початкового (короткий цикл), першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

У режимі ZOOM-конференції до зустрічі приєднались гаранти...

Verlagswesen:

SCIENCE, THEORY AND WAYS TO IMPROVE METHODS, London, Great Britain

Студенти нашого університету презентують свої роботи на міжнародному рівні.

Під керівництвом доцента кафедри МБЖД  О.В. Крайнюк студентка гр. ДГ-32-20 Тертишна Аліна представила свою роботу «Безпека геодезичних робіт  у будівництві інженерних споруд» на  XVII International Scientific and Practical...

Verlagswesen:

87-ма Міжнародна науково-технічна та науково-методична конференція університету

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у роботі секції "Сучасні методи проектування доріг, геодезії і землеустрою", що проводить кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою ХНАДУ в рамках  87-ої Міжнародної науково-технічної та науково-методичної конференції університету, яка відбудеться 11...

Verlagswesen:

Отримано сертифікат про акредитацію освітньої програми «Геодезія та землеустрій»

За рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 4157 від 28.04.2023 р. Харківському національному автомобільно-дорожньому університету видано сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Геодезія та землеустрій" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій"...

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Дорожньо-будівельний корпус, 3 поверх, ауд. 362    

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Залишить питання