APPLICANT- 2023НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

                            

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітньо-професійна програма: «Мости і транспортні тунелі»    

 • Форма навчання: денна
 • Мова навчання: українська 
 • Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітньо-професійна програма: «Мости і транспортні тунелі»    

 • Форма навчання: денна
 • Мова навчання: українська 
 • Термін навчання: 1 рік 5 місяці  

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітньо-наукова програма: "Будівництво та цивільна інженерія"     

 • Форма навчання: денна
 • Мова навчання: українська   
 • Термін навчання: 4 роки  


Гарантуємо якісне навчання, допомогу у працевлаштуванні та набуття необхідних компетентностей для кар`єрного зросту

Майбутня кваліфікація:

бакалавр зі спеціальності 192  Будівництво та цивільна інженерія за освітньою програмою «Мости і транспортні тунелі»;

магістр  зі спеціальності 192  Будівництво та цивільна інженерія  за освітньою програмою  «Мости і транспортні тунелі»  (акредитація НАЗЯВО від 2019р.)

 Ви отримаєте знання у таких сферах:

 •   проєктування та будівництва мостів, тунелів, метрополітенів та інших спеціальних споруд;
 •  обстеження і випробування мостів;
 •   експлуатації та реконструкції мостів.

За результатами навчання ви отримаєте компетентності:

 •  використання BIM-технологій для створення 3D-моделі мостів та транспортних тунелів;
 • розробка технологій та конструктивних рішень для відновлення мостів після пошкодження їх у ході війни;
 • експертне визначення технічного стану мосту для виявлення потреби в ремонті, реконструюванні та заміні елементів;
 • нагляд за технічним станом будівельних об’єктів з оцінюванням їх придатності до експлуатації;
 • вибір маршруту руху великовагових вантажів промислового та військового призначення з урахуванням вантажопідйомності мостів;
 • паспортизація мостів та труб на автомобільних дорогах України;
 • науково-технічна та фінансова експертиза при проєктуванні та будівництві мостів.

Можливості працевлаштування:

проєктні, науково-дослідні, дорожньо-будівельні, консалтингові компанії, метробудівельні та мостові організації, експлуатаційні та експертні установи в галузі будівництва, навчальні заклади за профілем

Форми навчання: денна, заочна, друга освіта, прискорене навчання   в залежності від базового рівня  освіти та  бажання здобувача. 

Термін навчання: бакалавр - 3 роки 10 місяців, магістр – 1,5 роки

Є питання телефонуй:

завідувач кафедри проф.,  д.т.н. Бугаєвський Сергій Олександрович +38(050)937-90-16

відповідальний за роботу з абітурієнтами доц., к.т.н. Синьковська Олена Василівна +38(067)578-00-14