03.05.2023 р. пройшла зустріч гаранта ОНП «Будівництво та цивільна інженерія»

03.05.2023 р. пройшла зустріч гаранта ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» завідувача кафедри мостів, конструкцій і будівельної механіки ім. В.О. Російського, д.т.н., проф. Бугаєвського С.О. зі здобувачами третього рівня вищої освіти, які зараховані на 1 курс. Здобувачі ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» були ознайомленні зі стандартами ХНАДУ, які регламентують запобігання академічного плагіату – СТВНЗ 67.0-01:2019 «Правила академічної доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ» та СТВНЗ 85.1-01:2021 «Академічна доброчесність. «Перевірка тексту академічних, наукових та кваліфікаційних робіт на плагіат», а також іншими нормативними документами ХНАДУ, які забезпечують навчальний процес і внутрішню систему якості. Здобувачі ознайомлені зі структурою та наповненням необхідної для них інформації на офіційному сайтом ХНАДУ, а також на сторінках дорожньо-будівельного факультету та кафедр, які задіяні у навчанні за ОНП «Будівництво та цивільна інженерія». Забезпечення особливих освітніх потреб здобувачів ОНП забезпечується можливістю дистанційного доступу до бібліотеки, веб-ресурсу - Навчальним сайтом ХНАДУ, фахових наукових журналів, наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, власного електронного репозитарія та динамічного навчального середовища Мoodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).


To top