Ігнатенко Марина Іванівна


Випускниця Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у 2006 році за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Після закінчення працювала на посаді асистента кафедри екології та хімії ХНАДУ, з 2007 року – на посаді асистента кафедри хімії.

У 2012 році на підставі прилюдного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека».

Викладає дисципліни «Хімія» та «Хімія з основами біогеохімії». Є співавтором 3-х навчальних посібників з грифом МОН України.

Іменний стипендіат Харківської облдержадміністрації в галузі науки 2013 року імені Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук) серед обдарованих молодих науковців.

Ігнатенко М.І є співавтором більше 80 наукових та науково-методичних праць, 2 монографій, 3 патентів на корисну модель та 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий і практичні твори. Приймає участь у міжнародних наукових конференціях з екологічної безпеки, ресурсокористування, сучасних питань хімії. Деякі з наукових робіт наведені у посиланні Google Академія.

Основний напрям наукової діяльності – розробка методів використання техногенної сировини у виробництві будівельних матеріалів для забезпечення екологічної безпеки.

 

Список наукових праць

Кабінет викладача

Google Академія

ORCID

Scopus