Хоботова Еліна Борисівна


Випускниця хімічного факультету Харківського державного університету, почала роботу на кафедрі екології і хімії у 1995 р. Після закінчення докторантури захистила докторську дисертацію та отримала науковий ступінь доктора хімічних наук за спеціальністю «Фізична хімія» у 2003 р., вчене звання професора присвоєне у 2005 р. У період 2007 – 2016 р.р. була завідувачем кафедри хімії.

З 1995 р. Е. Б. Хоботова читає курс хімії, з 1997 р. – курси «Радіоекології», «Радіобіології», «Екологічної токсикології», «Екології людини» для бакалаврів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Під керівництвом Е. Б. Хоботової студенти виконують дипломні роботи.

Основним напрямком наукової роботи проф. Е. Б. Хоботової є  розробка методів використання техногенної сировини у виробництві технічно корисних матеріалів для забезпечення екологічної безпеки. Під керівництвом Е. Б. Хоботової захистили кандидатські дисертації за спеціальністю «Екологічна безпека»: М. І. Ігнатенко (2012 р.), І. В. Грайворонська (2014 р.), Ю. С. Калюжна (2015 р.). Проф. Е. Б. Хоботова керує науково-дослідною роботою студентів. Багато з підготовлених студентських робіт і доповідей одержували дипломи І–ІІІ ступенів на Всеукраїнських, регіональних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах і конференціях різних рівнів.

Проф. Е. Б. є членом-кореспондентом Транспортної академії України, почесним професором ХНАДУ, членом спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Нагороджена почесною відзнакою Української Федерації вчених (2015 р.). Член редколегії журналу "Экология и промышленность".

Проф. Е. Б. Хоботова є автором більш ніж 100 наукових праць (Google Академія), у тому числі ряду навчальних посібників, 5 монографій. Брала участь у міжнародних наукових конференціях з екологічної безпеки, ресурсокористування, сучасних питань хімії. 

 

Список наукових праць

Методичний кабінет

Google Академія

ORCID

Scopus