The following subjects are taught to students:

Для бакалаврів:

• Опір матеріалів

• Будівельна механіка

• Архітектура будівель і споруд, будівельні конструкції

• Основи та фундаменти

• Проектування мостів

• Будівництво мостів  

• Основи наукових досліджень

• Ремонт та реконструкція мостів

• Транспортні тунелі

• Експлуатація мостів

• Утримання інженерних споруд

• Технологія будівельного виробництва

• Технологія та організація будівництва транспортних споруд

• Гірничі виробки і буропідривні роботи

• Теорія пружності, пластичності та повзучості 

• Штучні споруди на шляхах сполучення

Для магістрів: 

• Технологія наукових досліджень 

• Комп'ютерне моделювання 

• Спеціальні транспортні споруди

• Інноваційні методи проектування транспортних споруд

• Інноваційні технології будівництва транспортних споруд

• Інноваційні методи організації, планування та управління у транспортному будівництві

• Сучасні матеріали для будівництва та ремонту мостових споруд

• Організація, планування та управління в сучасному будівництві мостів і тунелів

• Інноваційні напрямки експлуатації транспортних споруд

• Ефективна технологія експлуатації та утримання мостів на дорогах   

• Системні методи проектування мостових споруд   

• Сучасні технології і методи будівництва мостових споруд

 

 


There are 2 educational laboratories at the Department: the laboratory of resistance of materials and that of building structures.

There is a specialized computer class equipped with modern computers and an electronic library of normative documents and books in the specialty. There are 4 lecture rooms to deliver lectures with the use of presentation materials and films.