Запрошуємо до навчання на перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 161 Хімічна технологія та інженерія за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології в будівництві».

 

To top

Результатом навчання студентів є комплекс знань та умінь:

• Базових уявлень про основні закономірності розвитку та сучасних досягнень у хімічних технологіях;

• Сучасних уявлень про перспективи виробництва хімічних матеріалів, що використовуються в будівництві;

• Здібності застосовувати основні фізико-хімічні методи аналізу та оцінки стану хіміко-технологічних систем;

• Здібності застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з технологічними об'єктами в промислових та лабораторних умовах, навички роботи з сучасною вимірювальною апаратурою;

• Знання та застосування на практиці принципів побудови екологічно чистих виробництв, розуміння соціальних та екологічних наслідків своєї професійної діяльності;

• Сучасних уявлень про принципи моніторингу, оцінки впливу хімічних технологій на стан природного середовища та охорону живої природи.

Предмети національного мультипредметного тесту (НМТ), які потрібні для вступу на спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія у 2022 р.

Бюджетна форма: 

1. Національний мультипредметний тест з трьох предметів:

*української мови,

*математики,

* історії України;

2. Мотиваційний лист.

Контрактна форма: 

1. Мотиваційний лист.

Вартість навчання ОКР Бакалавр – 12600 грн/рік.

Наші контакти

Кафедра хімії та хімічної технології, ауд. 227-229, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, тел. (057) 707-36-52, (050) 971-94-15 e-mail: chemistry@khadi.kharkov.ua