Сучасна освіта міжнародного рівня! Твій вибір – кафедра ЕКОЛОГІЇ ХНАДУ!

Кафедра ЕКОЛОГІЇ ХНАДУ була заснована у 1992 році.

Загальна кількість випускників – більше 2000 кваліфікованих фахівців природоохоронної галузі.

На сьогодні кафедра ЕКОЛОГІЇ забезпечує повний цикл підготовки здобувачів вищої освіти  зі спеціальності 101 «Екологія».

The department carries out training in educational and professional / scientific programs

I have an opportunity:

  • Getting a modern profession according to international standards.
  • Internship abroad
  • Defense of a thesis in a foreign language with the subsequent receipt of a diploma of an assistant-translator.
  • The modern level of education, which combines technical and humanitarian areas.
  • Possibility of admission to graduate school.

Last news

Published:

ХНАДУ. СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ТА ВАЖЕЛІ КЕРУВАННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Published:

UNESCO Сampus/саmpus UNESCO, сучасні світові проблеми доступу до освіти

17 листопада 2022 року відбувся он-лайн UNESCO Сampus/саmpus UNESCO, який був присвячений сучасним світовим проблемам доступу до освіти.

Published:

ХНАДУ міжнародний. Членство науковців у закордонних редколегіях/ KhNAHU International. Membership of scientists in foreign editorial boards

Перехід до зеленої та низьковуглецевої економіки є основою дій щодо вуглецевої нейтральності в усьому світі. Спеціалізований журнал Green and Low Carbon Economy (GLCE)  (Головний редактор: д-р Нін Чжан , Інститут блакитного та зеленого розвитку, Шаньдунський університет, Китай) публікує важливі...

Published:

Міжнародна підтримка Української освіти разом з Ukraine Global Faculty

Благодійним фондом K.FUND за підтримки Міністерства освіти і науки України було започатковано проєкт Ukraine Global Faculty. З метою підтримки та відновлення освітньої системи України, що вимушена функціонувати в умовах війни, закордонні професори з провідних університетів, топ-експерти та...

Published:

ХНАДУ міжнародний. University World News

17 листопада 2022

Published:

ХНАДУ. Міжнародна діяльність. Академічна мобільність/ KhNAHU.International activity. Academic mobility.

Published:

[Translate to English:] Міжнародне співробітництво ХНАДУ з реалізації цілей сталого розвитку державної екологічної політики України

  Процеси глобалізації актуалізували пріоритетність збереження довкілля та потребують вжиття інноваційних заходів для досягнення збалансованого (сталого) розвитку. Переважання ресурсо- та енергоємних галузей із здебільшого негативно впливає на довкілля.   

Published:

ХНАДУ міжнародний. Воркшопи. Інноваційні методи навчання. Зелені технології/HNADU international. Integration of scientific activity. Innovative teaching methods. Green technologies

Першу й другу декаду жовтня кафедра екології  підтримала   колег  кафедри геоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського, за організації яких   відбувся міжнародний освітній захід: цикл воркшопів, присвячених актуальним питанням інноваційних методів навчання, кращим практикам використання «зелених» та...

Published:

НАУКОВІ ПОДІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

27 та 28 жовтня 2022 року кафедра екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету провела серію конференцій присвячених обговоренню питань забезпечення належного рівня екологічної безпеки держави та сучасних аспектів підготовки фахівців для реалізації цього завдання.

Published:

ХНАДУ науковий

Наукові інтереси ХНАДУ збігаються з актуальними питаннями, що виникають у рамках розвитку європейського простору  до якого прагне Україна. EIT (eit-innovation-communities) – це унікальна європейська ініціатива, що поєднує провідні університети, дослідні компанії та компанії для формування...

Partners

Contacts:

Address: Yaroslava Mudrogo str., 25,

Kharkiv, 61002, Ukraine

Phone: (+38 057) 7073741; (+38 057) 7073797

Email: ecologyknady@remove-this.gmail.remove-this.com