Центр освітніх послуг. 101"Екологія".Підтвердження професійних компетенцій бакалаврів.

Вітаємо! Поповнення державного та приватного секторів економики держави професійними фахівцями екологами. 9.06.22 відбувся кваліфікаційний іспит з підтвердження набуття професійних компетенцій здобувачами першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія"заочної форми навчання, які завершили навчання за освітньо-професійною програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Організацію Іспиту було забезпечено навчально-допоміжним персоналом кафедри екології за допомогою співробітників Центру освітніх послуг під керівництвом відповідального Секретаря Комісії доцента Лежнєвої О. І. Екзаменаційна Комісія на чолі з Головою, головним стейкхолдером екологів на Харківщині, директором Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП) д. г. н., проф. Гриценко А. В. провела за допомогою технологій дістанційного навчання в он-лайн режимі об'єктивне та всеобічне оцінювання.

Колектив кафедри екології підтверджує - першій рівень пройдено успішно, чекаємо на другому рівні в −  магістратурі!!!


To top

News by date

By Category