ХНАДУ. Міжнародна діяльність /HNAHU. International activity.

31 травня 2022 року кафедра ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» (409) Харківського національного автомобільно-дорожнього університету розпочне роботу за участю серії вебінарів UNESCO-UNFCCC на шляху до COP27. Протягом восьми місяців освітній сектор ЮНЕСКО організовуватиме та проводитиме вебінари про необхідність трансформації освіти відповідно до цілей сталого розвитку, про активізацію освіти в галузі зміни клімату для соціальних перетворень світового рівня.

Нагадаємо, що кафедра екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у 2020 році виграла європейський грант K2 «СИНЕРГІЯ ОСВІТНІХ, НАУКОВИХ, УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КЛІМАТОМ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНІ КЛІМАТУ» (CLIMAN) за програмою ERASMUS+ і почала готувати перших магістрів за освітньою програмою, що включає блок "Кліматичний менеджмент".

Пропонуємо всім зацікавленим приєднуватися до безкоштовної участі у вебінарах «UNESCO-UNFCCC webinars series on the road to COP27 - Eight monthly conversations on climate change education for social transformation».

On May 31, 2022, the UNESCO Chair (409) of the Kharkiv National Road and Highway University will start participating in the UNESCO-UNFCCC webinar series on the way to COP27. For eight months, the UNESCO education sector will organize and conduct webinars on the need to transform education in line with the sustainable development goals, on the activation of education in the field of climate change for world-class social transformations.

Recall that the Department of Ecology of the Kharkiv National Automobile and Highway University in 2020 won the European grant K1 "SYNERGY OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, MANAGEMENT AND INDUSTRIAL COMPONENTS FOR CLIMATE MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE PREVENTION" under the ERASMUS + program and began to prepare the first masters in the educational program, including the block "Climate Management". We invite everyone interested to join the free participation in webinars.

  • Session 1 (April): Why climate change education for social transformation?
  • Session 2 (May): How climate change knowledge can become action
  • Session 3 (June): Education for post-carbon green economies
  • Session 4 (July): Now or never: Adapting teaching and learning in a changed climate
  • Session 5 (August): Our future starts with you: How to become a climate change champion
  • Session 6 (September): The ancient futures: Un-learning and re-learning our way towards a post-carbon future
  • Session 7 (October): Getting ready to scale up climate change education at COP27
  • Session 8 (November): Post-COP27 climate change education: Where do we go from here?

 

 


To top

News by date

By Category