ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ З ПИТАНЬ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Завідувач кафедри екології, професор Внукова Наталія Володимирівна успішно опрацювала програму підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійної програм фахової перед вищої освіти (один кредит ЄКТС) та успішно склала  екзаменаційний тест та отримала сертифікат.

За результатами підвищення кваліфікації було набуто здатність до аналізу інформації, необхідної для здійснення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти та освітньої діяльності за цими програмами. Відповідно до Наказу №01-10/27 від 23.02.2022 Державної служби якості освіти України, внесена до реєстру експертів з акредитації у сфері фахової перед вищої освіти, для можливості залучення їх до проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти.


To top

News by date

By Category