Підтримка розвитку вищої освіти України співробітниками ХНАДУ

З 10 по 16 серпня 2022 року доцент кафедри екології, к.т.н., доц. Желновач Гана Миколаївна  прийняла активну участь, у якості старшого інструктору, у роботі єдиного Тимчасового екзаменаційного центу (ТЕЦ) на території Німеччини, організованого на базі Університету Гумбольту (м. Берлін, Німеччина). Робота ТЕЦ забезпечувалася командою представників приймаючої сторони та представників закладів освіти України різного рівня акредитації.

Усього за час роботи ТЕЦ протягом 7 сесій більше ніж 500 абітурієнтів другого (магістерського) рівня вищої освіти мали можливість скласти магістерський комплексний тест та магістерський тест навчальної компетентності у онлайн форматі.

Хочемо висловити щиру подяку команді Міністерства освіти і науки України, яка за надскладних умов військово часу зробила все можливе для організації вступу українських абітурієнтів по всьому Світу до закладів вищої освіти нашої держави.


To top

News by date

By Category