Участь кафедри екології в І міжнародній науково-практичній конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах на

26 травня 2022 р. відбулось відкриття І міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій - 2022» на базі Національного університету «Полтавська Політехніка імені Юрія Кондратюка» за участі більш ніж двадцяти відомчих установ та університетів держави та світу, серед яких Харківський національний автомобільно-дорожній університет. В конференції прийняли участь науковці кафедри Екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, завідувач кафедри, д.т.н., професор Н.В. Внукова, доцент кафедри, к.с-г.н. О.В. Панкова, аспірант кафедри К.М. Ханейчук.

Під час конференції відбулася робота секцій за напрямами: «Глобальні та регіональні екологічні загрози», «Екологічна та техногенна безпека територій», «Відновлювальна енергетика». Від кафедри екології було зроблено доповідь на пленарному засіданні. Професор Внукова Н.В. наголосила на вирішенні низки актуальних питань, а саме : питання щодо особливостей нормативної документації з екологічної безпеки та природокористування під час бойових дій в Україні, актуальність продовження інтеграції в європейські транспортні системи (TENT) та необхідність оновлення стратегії інноваційного відродження держави за базовими принципами «green economy».


To top

News by date

By Category