ПАРТНЕРИ

  • КАФЕДРА ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін [269], Міжнародний науково-технічний університет (м. Київ)
  • КАФЕДРА ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін [271], Державний біотехнологічний університет (м. Харків)
  • КАФЕДРА ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність і взаєморозуміння між народами» [272], Національний університет «Києво-Могилянська академія»  (м. Київ)
  • КАФЕДРА ЮНЕСКО з питань кріобіології, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини [381]  (м. Харків)
  • КАФЕДРА ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» [403] при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»   (м. Київ)
  • КАФЕДРА ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» [586] Міжнародний науково навчальний центр інформаційних технологій та систем   (м. Київ)    
  • КАФЕДРА ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти» [843], Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля  (м. Луганськ /переміщено до м.Київ)
  • КАФЕДРА ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» [1214],  Національна академія педагогічних  наук України на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України   (м. Київ)
  • КАФЕДРА ЮНЕСКО «Наукова освіта» [1459],  Національний педагогічний університет ім. Д. П. Драгоманова   (м. Київ)
  • КАФЕДРА ЮНЕСКО «Музика, освіта та наука – заради миру»,  Національна музична академія України ім.. П. І. Чайковського  (м. Київ)