Арсеньєва Наталія Олександрівна (1973)

Кандидат технічних наук, доцент

 

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Академія

Внешняя ссылка открывается в новом окнеSCOPUS

Внешняя ссылка открывается в новом окнеResearchGate

 

 

 

У 1995 році здобула вищу освіту у Харківському державному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів». У 2019 році здобула ступінь магістра з відзнакою  за освітньою програмою «Інженерна геодезія», спеціальністю «Геодезія та землеустрій».

Після закінчення аспірантури у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті захистила дисертаційну роботу за темою «Удосконалення методу розрахунку нежорстких дорожніх одягів з урахуванням критерію міцності асфальтобетонних шарів на зсув» на здобуття ступеню кандидат технічних наук у 2014  році за спеціальністю Автомобільні шляхи та аеродроми.

У  2020  році на підставі рішення атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

З 01.09.1995 – 31.08.1996 – асистент кафедри менеджменту  ХНАДУ; 11.09.1997 – 17.07.2006 – старший викладач кафедри будівництво та експлуатація доріг БелГУТу, заступник декана з виховної роботи. З 2006 року працює на кафедрі. 20.09.2006 – 30.11.2009 – старший викладач кафедри вишукувань та проектування автомобільних доріг ХНАДУ; 01.09.2013 – 01.03.2015 – асистент кафедри вишукувань та проектування автомобільних доріг ХНАДУ; 01.02.2018 – 10.11.18 – асистент кафедри проектування доріг, геодезії ї землеустрою ХНАДУ; 10.11.2018 до цього часу – доцент кафедри проектування доріг, геодезії ї землеустрою ХНАДУ.

Відповідальний на кафедрі за навчальні плани, дипломне проектування, куратор групи.

За весь період наукової діяльності опубліковано: 1 – монографія; 1 – навчальний посібник; 70 – статей, у тому числі: 25 – фахові видання, 12 – зарубіжні видання, 2 – у науковометричних базах SCOPUS, Web of Science;  5 – методичних вказівок.

Є автором патентів:

– Полимерная композиция, патент  Пат. №5917 Беларусь (19)BY(11)5917(13)С1 (51)7 С08К 13/08// (С 08К 13/08, 3:28, 5:01, 7:02) № a 20000055; заявл. 18.01.2000;  опубл. 30.03.2004.   (Пат. на винахід)          6/1    Лавринович Я.Г., Інютин В.І., Близнец М.М. та інші, всього 6 осіб

Участь у конференціях:

- Международная научно-техническая конференция: «Актуальные проблемы развития транспортных систем», 29-30 сентября, 1997,  БелГУТ,  Гомель;

- Международная научно-техническая конференция: «Актуальные проблемы развития транспортных систем», 26-29 сентября 1998 г., БелГУТ,  Гомель;

- Международная научно-техническая конференция: «Новые конкурентоспособные  прогрессивные технологии, машины и механизмы в условиях современного рынка, 24–25 октября 2000 г., Могилевский машиностроительный институт, Могилев;

- Международная научно-техническая конференция: «Проблемы безопасности на транспорте», 25-28 сентября 2000 г., БелГУТ,  Гомель;

- Международная научно-техническая конференция: «Создание и применение высокоэффективных наукоемких ресурсосберегающих технологий, машин и комплексов», 22–24 октября 2001 г., МГТУ , Могилев;

- Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию образования БелГУТа: 26 – 27 ноября 2003 г., БелГУТ, Гомель;

- Международая научно-практическая конференция: «Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии», БГТУ им. В.Г. Шухова, 18-19 сентября, 2007 г., Белгород;

- Международная научно- практическая конференция студентов и молодых ученых:  «Эколого-правовые аспекты техногенной безопасности регионов»,  20-21 октября, ХНАДУ, 2008, Харьков;

- Міжвузівська науково - методична конференція з міжнародної участю:  «Принципи інтеграції кредитно-модульної та мультимедійних технологій навчання в умовах входження вищої школи України до Європейського освітнього простору», ХНАДУ, 2008 г., Харків;

- Международная научно- практическая конференция студентов и молодых ученых:  «Эколого-правовые аспекты техногенной безопасности регионов», ХНАДУ, 2009, Харьков;

- Международная научно-практическая конференция: «Эффективные материалы, технологии, машины и оборудование для строительства и эксплуатации современных транспортных сооружений,  5-8 октября 2009 г. , БГТУ им. В.Г.Шухова, Белгород;

- III міжнародна науково-методична конференція: Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів,   ХДТУБА, 2010 г., Харків;

- Міжнародна науково-технічна конференція: «Эколого-правовые и экономические аспекты техногенной безопасности регионов», 20–22 жовтня 2010 р., ХНАДУ, Харків;

- Міжнародна науково-технічна конференція, яка присвячена 80-річчю ХНАДУ та дорожньо-будівельного факультету, 28–29 жовтня 2010 р., Харків;

- Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів: в«Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування», 7-9 квітня 2011 р., Луцьк;

- 7th International Scientific Conference: «TRANSBALTICA 2011», 5-6 травня 2011 р., Вільнюс;

- 15th International Conference: «TRANSPORT MEANS – 2011», 20 жовтня 2011 р., Каунас;

- Міжнародна науково-технічна конференція: «Сучасні методи проектування, будівництва та експлуатації систем водовідводу на автомобільних дорогах», 1-2 березня 2012 р., Київ;

- Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием: «Современные научные исследования в дорожном и строительном производстве», 19 – 20 мая 2011 р., Пермь;

- ІІІ міжнародна науково-практична конференція: «Аеропорти – окно в майбутне»,  15-16 червня 2012 р.,  НАУ, Київ, 2012;

- Международная научно-практическая конференция с участием студентов и молодых учених: «Современные компьютерно-инновационные технологии проектирования, строительства, эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов», 1-4 листопада 2012 р., Харків;

- Міжнародна науково-технічна конференція: «Сучасні методи і технології проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд на автомобільних дорогах», 4-5 квітня 2013 р., Київ;

- ІІІ міжнародна науково-практична конференція: «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху», 16-17 квітня 2013 р., Харків;

- 8th International Scientific Conference: «TRANSBALTICA 2013», 9-10 травня, 2013 р., Вільнюс;

- Международная научно-практическая конференция: «Инновационные материалы, технологии и оборудование для строительства современных транспортных сооружений», 8-10 октября, 2013 г. Белгород;

- Міжнародна науково-технічна конференція: «Сучасні технології будівництва та експлуатації автомобільних доріг», 14-16 листопада 2013 р., Харків;

- І міжнародний науково-практичний конгрес: «Міське середовище – ХХІ сторіччя» «Архітектура. Будівництво. Дизайн» , 10-14 лютого 2014 р., Київ;

- International research and practical conference: «The development of technical sciences: problems and solutions», 27–28 April 2018, Brno, Czech Republic;

- International Multisciplinary Conference Key issues of education and science: development prospects for Ukraine and Poland, Stalova Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018;

- Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція: «Мости, тунелі, дороги: стан, проблеми утримання та перспективи підвищення довговічності», 25-26 травня 2018 р., Харків;

- Международная юбилейная научно-техническая конференция, посвященная 90-летию Белорусской дорожной науки: «Автомобильные дороги: безопасность и надежность», 22–23 ноября 2018 г., Минск;

- І Міжнародна науково-технічна конференція: «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації», 15 листопада 2019 р., Харків;

- Всеукраїнська науково-методична інтернет конференція: «Практичні та методологічні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти»,
14 листопада 2019 р., Харків;

- Науково-практична інтернет-конференція: «Управління земельними ресурсами в умовах проведення децентралізації та диджиталізації»,
23 вересня 2020 р., Харків;

- Всеукраїнська науково-методична конференція: «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», 22 жовтня 2020 р., Харків.

Участь у НДР:

З 2010 р. по 2011 р., договір № 115/37-38-09 (номер держреєстрації 0109U007621) «Провести дослідження та розробити методику розрахунку асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість», замовник – Державна служба автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – молодший науковий співробітник.

З 2011 р. по 2012 р., договір № 58/37-41-11 (номер держреєстрації 0111U003855) «Провести дослідження і розробити методику розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі з урахуванням термопластичних властивостей асфальтобетону», замовник – Державна служба автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – молодший науковий співробітник.

З 2012 р. по 2014 р., договір № 66/37-50-12 (номер держреєстрації 0112U004743) «Переробити, доповнити та привести у відповідність до сучасних нормативних вимог альбом типових конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу під розрахункові навантаження А1, А2, Б», замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – молодший науковий співробітник.

З 2017 р. по 2019 р., договір № 47/37-24-17 (номер держреєстрації 0117U003624) «Провести дослідження і розробити довідник кліматичних характеристик та кліматичного районування території України для розрахунку нежорсткого дорожнього одягу», замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – старший науковий співробітник.

З 2018 р. по 2019 р., договір № 67/37-26-18 (номер держреєстрації 0118U000695) «Провести дослідження та розробити методичні рекомендації з проектування нежорсткого дорожнього одягу під розрахункове навантаження групи А1», замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – старший науковий співробітник.

З 2019 р. по 2020 р. договір № 70 ⁄ 37-29-19, (номер держреєстрації 0119U101465), «Провести дослідження та підготувати науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення призначення категорії та основних розрахункових параметрів автомобільних доріг загального користування з урахуванням міжнародного досвіду проектування автомобільних доріг» замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – старший науковий співробітник, відповідальний виконавець.

 Є розробником нормативних документів, методик та методичних рекомендацій:

– М 218-02071168-681:2011 Методика розрахунку асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість;

– М 02071168-708:2012 Методика розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі з урахуванням термопластичних властивостей асфальтобетону;

– Альбом типових конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу під розрахункові навантаження А1, А2, Б;

– МР В.2.3-37641918-905:2019 Методичні рекомендації з проектування нежорсткого дорожнього одягу під розрахункове навантаження групи А1;

– Довідник № 5 Кліматичні характеристики та кліматичне районування території України для розрахунку нежорсткого дорожнього одягу.

Куратор групи.

Відповідальна на кафедрі за дипломне проектування, за навчальні плани ЦОП.

Стажування:

Навчалась на тематичних курсах підвищення кваліфікації у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за програмою «Метод скінченних елементів» (19.10.1012 р – 12.06.2014 р.).

У період з 15.01.2019 р. по 15.07.2019 р. стажувалась у ДП «Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики» за темою «Сучасна нормативно-правова база, методи та прилади топографо-геодезичних і картографічних робіт».

Отримала сертифікат про проходження навчального курсу за темою «Современные автоматизированные технологии проектирования транспортных коммуникаций» в «СП «Кредо-Диалог» – ООО», м. Мінськ, Республіка Білорусь (20 листопада 2018 року).

У період з 23.01.2020 по 26.01.2020 р. проходила стажування на підприємстві INDUSTRIE-KONTOR GmbH, Malsch, Germany за темою  «Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти у країнах ЄС».

У період з 09.11.2020 р. по 16.11.2020 р. відвідувала онлайн-вебінар Міжнародне підвищення кваліфікації у м. Люблін (Республіка Польща) на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи moodle».

Отримала сертифікат про проходження курсу «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», наданого через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus., 14.02.2021 р.

Основні напрями наукової діяльності. Наукові інтереси. Автоматизоване проектування автомобільних доріг, конструювання та розрахунок нежорстких дорожніх одягів, проектування автомобільних доріг і мостових переходів.

Читає курси лекцій та проводить практичні/лабораторні заняття з дисциплін:

Вишукування та проектування автомобільних доріг і аеродромів, Топографія та основи картографії, Сучасні системи автоматизованого проектування транспортних споруд , Проектування доріг і мостових переходів, Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів, Основи проектування автомобільних доріг, Методи і засоби автоматизації великомасштабних топографічних зйомок.