Тимошевский Владислав Викторович

Кандидат економічних наук, доцент

 

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодический кабинет

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Академия

Внешняя ссылка открывается в новом окнеSCOPUS

Внешняя ссылка открывается в новом окнеResearchGate

 

У 2001 році здобув освітній рівень бакалавра за спеціальністю "Геодезія, картографія та землеустрій" та  у 2003 році освітній рівень магістра за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр" у Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва. 

Після закінчення аспірантури в 2008 році у Національному університеті біоресурсів і природокористування захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь в степовій зоні України» зі спеціальності 08.00.06 − Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

На протязі 2002 – 2004 р.р. на посаді наукового співробітника приймав участь у розробці науково-дослідної експериментальної роботи на тему: “Розробка системи сiвозмiн i заходів по використанню кормових угiдь в умовах освоєння агроландшафтної органiзацiї території фiлiалу “Донбас” агрофiрми “Шахтар” Слов’янського району Донецької областi”.

Приймав участь у проекті Темпус «Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні» (мова проекту англійська), в результаті чого є співавтором семи-томного навчального посібника "Управління земельними ресурсами", пройшов підвищення кваліфікації та прослухав курси лекцій провідних фахівців у сфері землеустрою вишів Польщі, Македонії, Швеції та Фінляндії

У період з 09.05 до 21.05.2011 проходив стажування в Польщі (Agricultural named after Hugona Kollataja in Krakow, Department of Planning, Organization and Conservation of Agricultural Areas), з 15.10 до 29.10.2011 стажувався у Фінляндії (Alto University, Professional Development in Land Governance) та з 01.09 до 14.09.2012 проходив стажування в Македонії (Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Department of  Geodesy).

Приймав участь  у семінарі Researcher Connect project by British Council Ukraine (мова семінару англійська) (01.12.2016 – 01.07.2017) з отриманням сертифікату.

Проходив стажування у Львівському національному аграрному  університеті (15.12.16 – 30.06.2017) за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій"

Протягом 2015-2018 р.р. координував співпрацю з компанією "HERE" (цифрова картографія) за результатами якої: спільнота студентів-учасників проекту увійшла в топ 100 кращих картографів світу та отримали сертифікати  "кращий виконавець картографічних робіт" (2015); проведення геодезичної навчальної практики здійснювалось з GPS-приймачами Trimble наданих компанією (2016); окремі студенти зайняли призові місця у конкурсних роботах з картографії і відвідали літню картографічну школу у м. Гданськ, Польща (2017).

Приймав участь у розробці і подачі грантових заявок "Capacity Building in Higher Education" (2016) та  "Land management and spatial development training program  / LANDPRO" (2017).

Підготував студентів, що посіли призові місця на ІІ етапі всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Геодезія та землеустрій" та ІІ етапі всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Державний земельний кадастр».

Основні дисципліни: «Геодезія», «Землеустрій», «Інженерно-геодезичний моніторинг в будівництві», «Практикум з інженерної геодезії», «Державний земельний кадастр», «Методи оцінки земельних ресурсів».

Наукові інтереси: територіальний розвиток, оцінка земельних ресурсів, геоінформаційне забезпечення землевпорядних робіт, організація території, геодезичне забезпечення землевпорядних та земельно-кадастрових робіт, ведення державного земельного кадастру, консолідація земель.

Кількість праць: 98 наукових праць, в т.ч. навчально-методичних – 20, навчальні посібники – 7, статті, тези тощо.