Published:

Підвищення професійної кваліфікації викладачів навчального модулю «Кліматичний менеджмент»

Published:

Стажування викладачів кафедри екології за міжнародним освітнім Erasmus+ проєктом CLIMAN

Published:

Навчальний візит за міжнародним освітнім ERASMUS+ проєктом CLIMAN

Published:

Літня школа за міжнародним проектом CLIMAN

Published:

Співпраця зі стейкхолдерами – запорука успішної реалізації освітньої програми. Досвід ОПП «Екологічна безпека»

Published:

Erasmus+ проєкт CLIMAN серед найважливіших структурних міжнародних освітніх проєктів України

Published:

ХНАДУ міжнародний. ПЕРЕМОГА В КОНКУРСІ ПРОЄКТІВ ERASMUS+ KA220-HED – ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Published:

ХНАДУ та ООН. #Act4SDG Тиждень глобальної мобілізації 2023

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ  

Published:

Сталий розвиток Erasmus+ проєкту CLIMAN

В умовах сучасності сталість та сталий розвиток є визначальними фактором успішної реалізації будь-якої діяльності. У загальному вигляді сталий розвиток являє собою систематично керований розвиток, основою керованості якого є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже...

Published:

Міжнародні заходи за проєктом ERASMUS+ KA2 CLIMAN

Published:

Міжнародний студентський професійний творчий конкурс «Аграрні науки та продовольство»

З метою інтеграції України у світовий освітній простір, розширення міжнародних зв’язків, виявлення та підтримки найбільш талановитих студентів, формування творчого покоління науково-активної молоді в аграрній науці, конкурентоздатної на міжнародному ринку праці, на  базі Миколаївського національного...

Published:

ХНАДУ та ЮНЕСКО. Партнерство у сфері екологічної освіти

To top