Анісімова Світлана Вікторівна

 

Доцент,

кандидат географічних наук

Svitlanaanisimova@remove-this.meta.remove-this.ua     

ORCID

Google Академія

Методичний кабінет     

 

 

 

Освіта

1974 р. Харківський інженерно- будівельний інститут. Спеціальність "водопостачання та каналізація" Диплом спеціаліста. Отримана кваліфікація - інженер-будівельник.

Науковий ступінь  

1986 р. захист дисертації за темою: Методи розробки системи заходів щодо охорони вод малих річок як компонентів природних комплексів та господарського розвитку. Присвоєно науковий ступінь – кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.11 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» .

2006 присвоєне вчене звання  доцента кафедри екології та хімії    

Досвід роботи

1974 – 1977 р. Інженер відділу водопостачання і комунікацій, ДІПРОКОКС

1977 - 1992 рр  Науково-дослідна робота в НДУ «УкрНДІЕП»  (ВНИИВО, УкрНЦОВ) Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, ведучий науковий співробітник Лабораторії 2.1 Розробка схем охорони водних і земельних ресурсів.

1997 - 2001 рр. старший викладач Харківського фінансово-економічного коледжу.

2001 р. – теперішній час доцент кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Стаж науково-педагогічної роботи 

46

Відомості про підвищення кваліфікації

НДУ "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з 04.03.2019 по 15.04.2019 р., наказ №71/п від 25.02.2019, 180 годин. 

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи google meet, google classroom». Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. 14 – 21 грудня 2020 р., 45 годин, ES№3671

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: «Інноваційні форми дистанційного навчання з використанням платформ Zoom та Moodle» Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. 06 – 13 грудня 2021 р., 45 годин, ES№8432

Міжнародні проекти

ERASMUS+ проєкт «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання змінам клімату» (ERAMSUS+ project «Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention») № 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP.

Членство в громадських організаціях

Членкіня Громадської організації «Education and scholars international foundation» № ES0444 

Наукові інтереси

Екологічна безпека, рекреаційна діяльність, екосистемні послуги, водоохоронні технології

Відповідальна на кафедрі за

Куратор академічної групи. 

Читає курси лекцій та проводить практичні/лабораторні заняття з дисциплін:

- початковий  (короткий цикл) рівень вищої освіти « Нормування впливу рекреацій на довкілля».

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: « Водопостачання, водовідведення і покращення якості води ».

- другий (магістерський) рівень вищої освіти: « Екологічний менеджмент і аудит ».