Лежнева Олена Iванiвна

 

Доцент 

кандидат технічних наук

  e-mail: legnevaelena@remove-this.gmail.remove-this.com   

ORCID

Google Scholar

Web of Science

Методичний кабінет

 

 

Відповідність ліцензійним умовам

Освіта 

1996-2001  Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті» диплом ХА №14844145 

2002-2006  Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» диплом ХА  №29940743

Науковий ступінь

2007 -  Харківська національна академія міського господарства  Спеціальністю 05.22.01 - Транспортні системи, Науковий ступінь:кандидат технічних наук Тема дисертації: Ефективність експресних маршрутних перевезень пасажирів у найбільших містах, диплом ДК №041634

2011 - вчене звання: доцент, диплом 12ДЦ №025579

Стаж науково-педагогічної роботи

20 років

Відомості про підвищення кваліфікації

2021 рік - НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мета стажування  розширення знань щодо проблем охорони навколишнього природного середовища. Довідка № 418/01-09 від 11.08.2021.

Відповідальна на кафедрі за: 

Робота з навчальним навантаження кафедри, куратор групи ДЕ-41-19

За весь період наукової діяльності опубліковано: 1– навчальний посібник; 116 – статей, у тому числі: 21 – фахові видання, 2 – зарубіжні видання, 2 – у науковометричних базах SCOPUS, Web of Science; 2 – патенти України, 6 – авторських свідотств.   

Членство в громадських організаціях:

Сертифікат члена громадської організації  «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF № ЕS0764

Наукові інтереси: 

транспортна система, екологічна безпека

Читає курси лекцій та проводить практичні/лабораторні заняття з дисциплін:  

1.  Екологічні характеристики транспортних систем;

2.  Основи наукової діяльності;

3.  Стратегія сталого розвитку державної кліматичної політики;

4.  Основи екології;

5. Методологія та методи наукового аналізу.   

Нагороди:

Знак «Почесний викладач ХНАДУ» №082