Внукова Наталія Володимирівна

 

 

Завідувач кафедри екології

Доктор технічних наук, професор

ORCID

Google Scholar

Web of Science

 

   

 

Внукова Наталія Володимирівна у 1993 році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбних покриттів» і отримала кваліфікацію «Інженер хімік-технолог». Має стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III – IV рівня акредитації більш 25 років. Наталія Володимирівна пройшла всі основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ). Поступила в очну аспірантуру ХНАДУ. З 1 вересня 1994 року почала роботу молодшим науковим співробітником в науково –дослідному відділі ХНАДУ. З 1 вересня 1998 року- старший викладач кафедри екології і хімії.

Першу в Україні кандидатську дисертацію за спеціальністю «Техногенна безпека» захистила 4 червня 1998 р. у спеціалізованій раді Д.64.051.04 при Харківському державному університеті. Вчене звання доцента кафедри екології та хімії ХНАДУ присвоєно у 2003 році.

На посаду професора кафедри екології Внукова Н.В. стала з 28 листопада 2013року. Доктор технічних наук з 2015 року. Дисертацію за спеціальністю «Екологічна безпека» захистила 30 квітня 2015 р. у спеціалізованій раді Д 64.812.01 Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. (Тема: «Науково-методологічні основи екологічної безпеки комплексу автомобіль-дорога-середовище»). Напрям наукових досліджень: екологічна безпека транспортної галузі, кліматичний менеджмент. Має 208 публікацій (158 наукових, 50 навчально-методичного характеру). З них 48 статей, опублікованих у фахових виданнях України та 7 у провідних закордонних виданнях. Є автором 5 навчальних посібників, 1 словника, 6 монографій, 6 авторських свідоцтв, 6 патентів. Член спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (Сумський національний універсітет). Виконує обов’язки голови секції інновацій викладання з гуманітарних, фундаментальних та природничих дисциплін Методичної ради ХНАДУ.

Володіє високими професійніми soft skills та hard skills. Має великий досвід адміністративної роботи. На посаді завідуючого кафедри екології працювала у разні періоди , протягом яких під її керівництвом неодноразово успішно відбувался процес акредитації спеціальності ХНАДУ «Екологія» та освітніх програм (ОП) всіх рівнів підготовки здобувачів.

Професор Внукова Н.В. активно приймає участь у виконанні громадської роботі. Працює у редакційних колегіях фахових видань України:  є членом редакційної колегії науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво»,  науковий фаховий журнал Національного транспортного університету, м.Київ, збірник «Дороги і мости», Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна», м.Київ, збірника наукових праць   "Проблеми охорони навколишнього природного  середовища та екологічної безпеки", Украінський науково-дослідний інститут ЕП, м. Харків, та редакційної комісії науково-технічного журналу  "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування", Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу , Івано-Франківськ.

Є членом Науково-технічної ради НПП Внешняя ссылка открывается в новом окне"Гомільшанські ліси" 

Є членом Громадських  організацій:

- «Міжнародна фундація науковців та освітян» (ГО "МФНО", INTERNATIONAL EDUCATORS AND SCHOLARS FOUNDATION, IESF)

- ГО «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ»

Має досвід експертної роботи. Працює в якості експерта з 2001 року у науково-методичних комісіях и експертних радах МОН України: Є співавтором розробки Державних Стандартів вищої освіти (2012, 2018) першого рівня «бакалавр»  та другого рівня «магістр» за галуззю знань 10 - «Природничі науки» , спеціальність 101 - «Екологія». Є в базах сертифікованих експертів Національного агентства по захисту якості вищої освіти та експертів Державної освітньої установи "Навчально-методичний центр з питань якості освіти.

 Професор Наталія Внукова активно працює у міжнародному науковому векторі розвитку держави. В січні 2016 року пройшла міжнародне підвищення кваліфікації в галузі інноваційних методів і підходів в освіті «Економіка, наука, освіта: інтеграції і синергії», Братислава, Словаччина. Має міжнародний сертифікат. Приймала участь у роботі та була членом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО з 2001 по 2022 роки. Приймала участь у 40-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 12–27 листопада 2019 року, Париж (Французька Республіка). В складі офіційної делегації України З 6 по 17 травня 2021 року приймала участь у Міжурядової зустрічі (категорія II) проекту «Рекомендації ЮНЕСКО щодо відкритої науки» («Intergovernmental meeting related to the draft UNESCO Recommendation on Open Science»), Берлін. З 27 червня по 24 липня 2022 року працювала за програмою Erasmus+ К1 (академічнa мобільность) в універсітеті EDUСONS (Сербія, Нові Сад). Має міжнародний сертифікат. Є координатором в Україні європейського проекту за програмою Erasmus+ К2 CLIMAN. 

Має нагороди і відзнаки. Серед них грамота Державної служби автомобільних доріг «Укравтодор» за вагомі досягнення у професійній діяльності і плідну сумлінну працю; грамоти за перемогу у номінації «Найкращі викладачі очима студентів-відмінників ХНАДУ» (2004 - 2012р); Почесна грамота Виконавчого комітету Харківської міської ради за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів; Почесна грамота Міністра охорони навколишнього природного середовища за багаторічну сумлінну плідну працю; Диплом фіналіста Міжнародного конкурсу інноваційних проектів «Харківські ініціативи», номінація «Кращий інноваційний проект розвитку освіти», Диплом учасника всеукраїнського проекту «Екологія та природні багатства України» Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та наслідків Чорнобильської катастрофи», Почесна грамота Державної адміністрації автомобільного транспорту. Почесні знаки: «За видатні заслуги перед колективом університету» ІІІ, ІІ ступенів, «Почесний викладач ХНАДУ».

Внукова Наталія Володимирівна на теперишній час очолює випускову кафедру екології ХНАДУ, на базі якої працює також кафедра ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» та Центр Кліматичного менеджменту (CLIMAN). Колектив кафедри екології відповідає всім акредитаційним вимогам та має необхідну кількість (за вимогами Національної агенції якості вищої освіти (НАЗЯВО) до акредитації закладів вищої освіти (ЗВО) кваліфікаційних ознак для можливості підготовки фахівців за освітніми програмами І, ІІ та ІІІ рівнів здобувачів вишої освіти (бакалавр, магістр, доктор phD), а також початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти «молодший бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія». Колектив кафедри забезпечує конкурентоспроможню на світовому освітньому просторі якісну освіту, яка поєднує технічний, гуманітарний та природничій напрями, дає можливість: отримання сучасної професії згідно міжнародних стандартів; стажування за кордоном; захисту кваліфікаційних робот іноземною мовою з наступним отриманням диплому референта-перекладача; вступу до навчання за науковими рівнями доктор phD та доктор наук.

 На базі кафедри екології під керівництвом професора Внукової Н.В. на постійній основі організовано проведення науково-практичної сесії, яка складає три заходи:

- Всеукраїнська конференція з проблем вищої освіти за міжнародною участю «Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика»

- Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві Проблеми екологічної безпеки».

- Всеукраїнський науковий Конкурс студентських робот (секція «Екологічна безпека комплексу автомобіль - середовище»).

З природничих наук на кафедрі щорічно здійснюється підготовка й друк 2 наукових збірок (під загальною редакцією професора Внукової Н.В., з присвоєнням ISBN):

– Збірка Всеукраїнської конференції з проблем вищої освіти за міжнародною «Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика»

– Збірка Міжнародної науково-практичної конференції за участю молодих науковців «Галузеві Проблеми екологічної безпеки».

Колектив кафедри екології має тісні зв`язки з профільними відомчими установами. Йде робота з екологічного виховання дошкільнят та школярів. За ініціативою та сприянням Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації та Державного управління навколишнього природного середовища в Харківській області з метою формування екологічної свідомості, підвищення екологічної культури були розроблені навчально-методичні матеріали для вихователів та методистів дитячих дошкільних закладів «Зелена країна». Колектив кафедри має великий досвід у наукової підготовці школярів. Співробітники кафедри керують роботами МАН України для тіх школярів, сфера інтересів яких полягає у галузі екології.

Кафедра має потужню базу: 4 лабораторії, міжнародний сектор, науково-методичний сектор, в яких працюють до 20 співробітників (в тому числі 11 кандидатів наук, 4 доктора наук).

Кафедра здійснює підготовку і перепідготовку фахівців (в тому числі держслужбовців) в сфері екологічного управління, охорони навколишнього середовища і природокористування. Кафедра є частиною Академічного науково-освітнього (АНОК) комплексу на базі ІП МАШ НАН України, який здійснює підготовку наукових кадрів від школи до аспірантури.

Колектив кафедри видає монографії, учбові посібники, патенти, авторські свідоцтва, наукові статті, авторські лекційні курси (друковані/електроні) для всіх форм навчання. Приймає участь (за долученням) у розробці пропозицій щодо вдосконалення учбових планів, програм та стандартів з екологічної освіти при НМК МОН України. 

У форматі стратегій сталого екобезпечного розвитку та втілення екотехнологій на кафедрі іде робота з оптимізації процесів впливу транспорту на навколишнє середовище; розробки екологічно чистих енергозберігаючих технології та об’єктів нетрадиційної енергетики; дослідження екологічності грунтів та водних ресурсів регіону; прогнозування ємності природного потенціалу регіону зметою переходу до сталого природокористування.

E-mail: vnukovanv@remove-this.ukr.remove-this.net 

Facebook: Nataliia Vnukova