ХНАДУ. Міжнародна діяльність. Кліматична політика.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Конференції ООН щодо зміни клімату КС-26 у Глазго 10 листопада 2021 року, підтвердив зобов'язання країни сфері скорочення викидів парникових газів. Ціль України до 2030 року – скоротити викиди парникових газів на 65 відсотків. Щоб виконати свої зобов'язання та скоротити викиди, Україна планує здійснити протягом найближчих 10 років цілу низку заходів: модернізувати енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства, розвивати відновлювані джерела енергії, покращувати енергоефективність у всіх галузях економіки , розвиток екологічно чистого сільського господарства, сприяння використанню електромобілів, модернізацію транспортного парку, ефективнішу переробку відходів, відновлення лісів та реформування лісового господарства.

Ректор ХНАДУ, доктор технічних наук, професор Віктор Богомолов приділяє увагу розвитку кліматоорієнтованих проектів науковців університету.

26-го листопада відбулася Міжнародна  конференція ЮНЕСКО «Гуманітарні підходи та технології у розвитку соціально стійкого, вуглецево-нейтрального транспорту», в якій прийняли участь провідні фахівці зі Сполучених Штатів Америки, Франції, Італії, Казахстану. З боку України прийняли участь науковці кафедри екології ХНАДУ. Професор Наталія Внукова виступила з доповіддю на тему « Актуальність кліматичного менеджменту у ключі модернізації та інноваційних технологій на транспорті». Також, на теперішній час, молоді вчені кафедри екології тісно співпрацюють з оргкомітетом #GREEN4Europe для Східної Європи , а саме, з приводу участі в амбіційному проекті для молодих вчених з України, Грузії та Німеччини у сфері сталого розвитку; 1-го грудня 2021 року відбудетеся участь команд у фіналі в Україні, а 8-го грудня –у Німеччині.

Ці події закріплюють наміри ХНАДУ активно просувати ідеї кліматоспрямованих технологій з урахуванням зниження парникових газів та продовжувати політику впровадження кліматодружньої освітньої складової в навчальному процесі підготовки майбутніх фахівців для інфраструктурної галузі, економіки держави, виконуючи стратегічні цілі, означені виступом Гаранта держави.