ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів

(Освітньо-професійна програма "Екологічна безпека")
за спеціальністю 101 "Екологія"
галузь знань 10 Природничі науки

Останнi новини

Є можливість:

  • Отримання сучасної професії згідно міжнародних стандартів.
  • Стажування за кордоном.
  • Захист дипломної роботи іноземною мовою з наступним отриманням диплому референта-перекладача.
  • Сучасний рівень освіти, який поєднує технічний та гуманітарний напрями.
  • Можливість вступу до аспірантури.

НАШІ ДРУЗІ ТА ПАРТНЕРИ

Контакти:

Наша адреса: 61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25, ХНАДУ, кафедра екології.

Телефон: (057) 707-37-41

 (057) 707-37-97

E-mail: ecologyknady@gmail.com

vnukovanv@ukr.net