Кафедра здійснює підготовку за освітньо-професійними/науковими програмамми

  • бакалавр (ОПП Екологія та охорона навколишнього середовища)
  • магістр (ОПП Екологічна безпека)
  • доктор філософії (ОНП Екологісна безпека)

Є можливість:

  • Отримання сучасної професії згідно міжнародних стандартів.
  • Стажування за кордоном.
  • Захист дипломної роботи іноземною мовою з наступним отриманням диплому референта-перекладача.
  • Сучасний рівень освіти, який поєднує технічний та гуманітарний напрями.
  • Можливість вступу до аспірантури.

Останні новини

Опубліковано:

Підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище»»

      09 квітня 2021 року на виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24 листопада  2020 року на базі кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у форматі відеоконференції на платформі Zoom відбулася підсумкова...

Опубліковано:

83-я Міжнародна наукова конференція студентів

 Секція кафедри екології

Опубліковано:

Міжнародне співробітництво ХНАДУ з реалізації цілей сталого розвитку державної екологічної політики України

  Процеси глобалізації актуалізували пріоритетність збереження довкілля та потребують вжиття інноваційних заходів для досягнення збалансованого (сталого) розвитку. Переважання ресурсо- та енергоємних галузей із здебільшого негативно впливає на довкілля.   

Опубліковано:

Онлайн зустрічі проєкту CLIMAN

Проєкт Еразмус+ CLIMAN вступив до активної фази реалізації. Березень місяць був насичений онлайн зустрічами членами консорціуму.

Опубліковано:

Підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією "Екологічні аспекти сталого розви

     23 березня 2021 року здобувачі кафедри екології Олександра Лебедь (ДЕ-31-18) та Владислав Слобожанюк (ДЕ-51-20) разом з науковим керівником доцентом кафедри екології Желновач Ганною Миколаївною прийняли участь у підсумковій он-лайн конференції ІІ туру Всеукраїнського...

Опубліковано:

Підготовка до процедури акредитації докторів філософії в ХНАДУ триває.

     Гарантом освітньо - наукової програми «екологічна безпека», завідувачем кафедри екології, членом Національної Комісії України у справах ЮНЕСКО, членом Координаційної ради  програми «UNITWIN/кафедри ЮНЕСКО» в Україні, доктором технічних наук, професором Внуковою Наталією...

Опубліковано:

Профорієнтаційна робота кафедри екології

     У рамках проведення профорієнтаційної роботи кафедри екології завідувач кафедри професор Внукова Наталія Володимирівна у режимі відеоконференції презентувала абітурієнтам перспективні можливості, а також особливості навчання за освітніми програмами «Екологія та охорона...

Опубліковано:

Зустріч членів консорціуму проекту ЄС Еразмус+ CLIMAN

        3 лютого 2021 р. у режимі онлайн відбулося перша офіційна зустріч членів консорціуму проекту ЄС Еразмус+ CLIMAN "Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату". Учасників зустрічі привітали Олег...

Опубліковано:

І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологія. Довкілля. Енергозбереження» присвячена 90-річчю Національн

    3-4 грудня 2020 року викладачі кафедри екології прийняли активну участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Екологія. Довкілля. Енергозбереження», яку організував та провів Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія...

Опубліковано:

Передзахист магістерських кваліфікаційних робіт

     На кафедрі Екології 23 та 24 листопада відбувся передзахист магістерських кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 – Екологія.

     Здобувачі в своїх доповідях та в презентаційних матеріалах представили результати...

Partners

Контакти:

Наша адреса: 61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25, ХНАДУ, кафедра екології.

Телефон: (057) 707-37-41

 (057) 707-37-97

E-mail: ecologyknady@gmail.com

vnukovanv@ukr.net