Кафедра здійснює підготовку за освітньо-професійними/науковими програмамми

  • бакалавр (ОПП Екологія та охорона навколишнього середовища)
  • магістр (ОПП Екологічна безпека)
  • доктор філософії (ОНП Екологісна безпека)

Є можливість:

  • Отримання сучасної професії згідно міжнародних стандартів.
  • Стажування за кордоном.
  • Захист дипломної роботи іноземною мовою з наступним отриманням диплому референта-перекладача.
  • Сучасний рівень освіти, який поєднує технічний та гуманітарний напрями.
  • Можливість вступу до аспірантури.

Останні новини

Опубліковано:

Моніторинг міжнародного екологічного Еразмус+ проєкту CLIMAN

02 липня 2021 року на базі Національного університету «Львівська політехніка» відбувся моніторинг Національного Еразмус+ офісу в Україні щодо реалізації проекту Еразмус+ «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання...

Опубліковано:

ХНАДУ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІВ. КОНКУРСИ НАУКОВИХ РОБІТ 2020-2021

МОН України, проводячи послідовний курс інноваційних реформ освітнього простору, приділяє велике значення відповідності освітніх програм, які пропонують університети, сучасним світовим тенденціям. У світовій практиці участь в наукових дослідженнях є одним з найважливіших...

Опубліковано:

Всесвітній день навколишнього середовища!

  Щороку 5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день навколишнього середовища (World Environment Day). Головна мета свята — стимулювати активну діяльність світового співтовариства, спрямовану на збереження балансу в природі та навколишньому середовищі.

Святкування...

Опубліковано:

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХНАДУ. Участь в глобальних процесах реформування міжнародного відкритого освітнього та наукового простору OPEN SCIENCЕ

     З 6 по 12 травня 2021 року відбулася  Міжурядова зустріч (категорія II) для роботи над Проектом Рекомендацій ЮНЕСКО щодо відкритої науки . («Intergovernmental meeting related to the draft UNESCO Recommendation on Open Science »). Від України   в якості спостерігача  за...

Опубліковано:

Акредитація освітньої програми «Екологічна безпека» спеціальності 101 «Екологія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти .

Шановні колеги!

 17-19 травня 2021 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбудеться акредитаційна експертиза освітньої програми «Екологічна безпека» спеціальності  101 «Екологія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Відкрита...

Опубліковано:

85 Науково-технічна та науково-методична конференція університету

  Засідання секції кафедри екології 85-ї Науково-технічної та науково-методичної конференції університету  відбудеться на платформі Zoom 14.05.2021 о 13.00. У рамках конференції планується заслухати доповіді за результатами наукової роботи здобувачів третього рівня вищої освіти...

Опубліковано:

Обговорення ОНП «Екологічна безпека» третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти з роботодавцями

     У рамках співпраці з потенційними роботодавцями при підготовці здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за освітньо-науковою програмою «Екологічна безпека» гарант ОП завідувач кафедри екології проф. Внукова Н.В. провела робочу зустріч з директором...

Опубліковано:

Підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище»»

      09 квітня 2021 року на виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24 листопада  2020 року на базі кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у форматі відеоконференції на платформі Zoom відбулася підсумкова...

Опубліковано:

83-я Міжнародна наукова конференція студентів

 Секція кафедри екології

Опубліковано:

Міжнародне співробітництво ХНАДУ з реалізації цілей сталого розвитку державної екологічної політики України

  Процеси глобалізації актуалізували пріоритетність збереження довкілля та потребують вжиття інноваційних заходів для досягнення збалансованого (сталого) розвитку. Переважання ресурсо- та енергоємних галузей із здебільшого негативно впливає на довкілля.   

Partners

Контакти:

Наша адреса: 61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25, ХНАДУ, кафедра екології.

Телефон: (057) 707-37-41

 (057) 707-37-97

E-mail: ecologyknady@gmail.com

vnukovanv@ukr.net