УВАГА АБІТУРІЄНТАМ !

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

Готує фахівців зі спеціальності 101 «Екологія»

за акредитованими освітньо-професійними/науковими програмами:

«Екологія та охорона навколишнього середовища» (бакалавр)

«Екологічна безпека» (магістр)

«Екологічна безпека» (доктор філософії)

Готуємо кваліфікованих фахівців для державних органів влади/підприємств та приватного сектору за напрямами:

– кліматичний менеджмент;

– екологічний контроль та управління;

– біобезпека та екологічний моніторинг;

– контроль та раціональне використання надр;

– менеджмент відходів та технології утилізації;

– біорізноманіття та митний фітоконтроль;

– стале управління водними ресурсами, охорона земель та атмосферного повітря.

За результатами навчання Ви отримаєте компетентності сфері екологічної безпеки:

– розробка та затвердження екологічної документації для промислових  підприємств;

– розробка та впровадження інноваційних технологій та методів управління в сфері екобезпеки для промисловості та транспорту;

– організація системи менеджменту, моніторингу, звітності та викидів парникових газів на рівні підприємств, контролюючих органів та державних органів влади;

– проведення екологічного та енергетичного аудиту підприємств, установ та організацій;

– організація системи екологічного менеджменту та контролю.

Перспективи:

– навчання за міжнародною грантовою програмою «Кліматичний менеджмент»;

– поглиблена підготовка з іноземної мови; 

– закордонні стажування за програмою Erasmus+;

– навчання у магістратурі та аспірантурі.

Можливості працевлаштування: структурні підрозділи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;контролюючі органи державної влади і місцевого самоврядування; ліцензовані підприємства, установи та заклади, які здійснюють розробку та затвердження дозвільної екологічної документації; промислові підприємства та науково-дослідні установи. 

 

Необхідні наступні сертифікати Центру оцінювання якості освіти:

 - українська мова (українська мова та літератур

 - біологія;

 - математика (рівень: «стандарт та профільний») або хімія або географія або фізика або історія України     або іноземна мова.

Відповідальний за роботу з абітурієнтами

доц. Вальтер Галина Андріївна

тел. 063 195 34 58

e-mail: galinawalter@gmail.com