УВАГА АБІТУРІЄНТАМ !

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

Готує фахівців зі спеціальності 101 «Екологія» 

за  освітньо-професійними/науковими програмами: 

«Екологія та рекреація »   (молодший бакалавр)

«Екологія та охорона навколишнього середовища» (бакалавр)

«Екологічна безпека» (магістр)

«Екологічна безпека» (доктор філософії)

Короткий опис основних дисциплін, які викладаються на спеціальності 101 Екологія

Готуємо кваліфікованих фахівців для державних органів влади/підприємств та приватного сектору за напрямами:

– кліматичний менеджмент;

– екологічний контроль та управління;

– біобезпека та екологічний моніторинг;

– контроль та раціональне використання надр;

– менеджмент відходів та технології утилізації;

– біорізноманіття та митний фітоконтроль;

– стале управління водними ресурсами, охорона земель та атмосферного повітря.

За результатами навчання Ви отримаєте компетентності сфері екологічної безпеки:

– розробка та затвердження екологічної документації для промислових  підприємств;

– розробка та впровадження інноваційних технологій та методів управління в сфері екобезпеки для промисловості та транспорту;

– організація системи менеджменту, моніторингу, звітності та викидів парникових газів на рівні підприємств, контролюючих органів та державних органів влади;

– проведення екологічного та енергетичного аудиту підприємств, установ та організацій;

– організація системи екологічного менеджменту та контролю.

Перспективи:

– навчання за міжнародною грантовою програмою «Кліматичний менеджмент»;

– поглиблена підготовка з іноземної мови; 

– закордонні стажування за програмою Erasmus+;

– навчання у магістратурі та аспірантурі.

Можливості працевлаштування: структурні підрозділи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;контролюючі органи державної влади і місцевого самоврядування; ліцензовані підприємства, установи та заклади, які здійснюють розробку та затвердження дозвільної екологічної документації; промислові підприємства та науково-дослідні установи; працевлаштування в банку фахівців "Зеленої економіки".

 

Вартість навчання

  • ОС БАКАЛАВР - 15300 грн/рік
  • Заочна форма навчання - 10 000 грн/рік
  • ОС МАГІСТР - 18000 грн/рік
  • Заочна форма навчання - 13 200 грн/рік

Термін навчання:

бакалаври (денна) - 3 р. 10 м.

бакалаври (заочна) - 4 р. 10 м.

Ліцензійний обсяг - 121  (загальний ліцензійний обсяг денної та заочної форм навчання)

магістри (денна, заочна ) -  1 р. 4 м.

Ліцензійний обсяг - 30 (загальний ліцензійний обсяг денної та заочної форм навчання).   

Відповідальний за роботу з абітурієнтами

доц. Вальтер Галина Андріївна

тел. 063 195 34 58

e-mail: galinawalter@remove-this.gmail.remove-this.com

асист. Саркісян Катерина Миколаївна 

тел. 050 100 73 41