Освітньо-професійна програма спеціальності 101 "Екологія"

To top

Пропозиції до освітньопрофесійної програми "Екологія та охорона навколишнього середовища" першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 "Екологія"