1 Обов'язкові компоненти ОПП

  1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

     1.1.1  Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

      1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)

      1.1.3 Історія України та української культури  

      1.1.4 Філософія 

  1.2 Цикл природничо-наукової (загально-економічної) підготовки

     1.2.1  Інформатика

     1.2.2  Фізика

     1.2.3  Хімія з основами біогеохімії

     1.2.4  Вища математика

     1.2.5  Геологія і геоморфологія

     1.2.6  Гідрологія, метеорологія та кліматологія

     1.2.7  Ґрунтознавство та рекультивація земель

     1.2.8  Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

  1.3 Цикл природничо-наукової (загально-економічної) підготовки

     1.3.1  Вступ до фаху

     1.3.2  Біологія

     1.3.3  Моделювання та прогнозування стану довкілля

     1.3.4  Загальна екологія (та неоекологія), інженерна екологія автомобільного транспорту

     1.3.5  Урбоекологія та екологічна безпека

     1.3.6  Заповідна справа

     1.3.7  Ландшафтна екологія

     1.3.8  Моніторинг довкілля

     1.3.9  Екологічна експертиза

     1.3.10  Техноекологія

     1.3.11  Природоохоронне законодавство та екологічне право

     1.3.12  Організація та управління в природоохоронній діяльності

     1.3.13  Нормування антропогенного навантаження та інженерне забезпечення моніторингу довкілля

     1.3.14  Екологія людини

     1.3.15  Раціональне природокористування

1.4 Цикл навчальної й виробничої практики та дипломного проектування

     1.4.1   Загально-екологічна навчальна практика

     1.4.2   Ландшафтно - екологічна навчальна практика

     1.4.3   Виробнича практика