ОПП Екологічна безпека

другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 101 Екологія, галузь знань 10 Природничі науки

Освітньо-професійна програма "Екологічна безпека" другого (магістерського ) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія"

 ∴ Начинается скачивание файлаОсвітньо-наукова програма 2016

 ∴ Освітньо-наукова програма 2018

Навчальний план для підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою "Екологічна безпека"