НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність кафедри здійснюється за двома основними напрямами: 

  • екологічна безпека автотранспортного комплексу та інтегроване управління природокористування;
  • методологія екологічної освіти та Імплементація Європейського досвіду екологічної політики.

Результати наукових досліджень кафедри відображені в щорічних наукових звітах і публікаціях. Окрім держбюджетних досліджень кафедра виконувала і наукові розробки для підприємств. Науково-дослідна робота студентів пов'язана з дослідженнями кафедри. Деякі з 40 підготовлених за останні 10 років студентських докладів одержали дипломи різних ступенів на міських оглядах. Щорічно підготовлені викладачами кафедри студенти беруть участь у всеукраїнських олімпіадах з загальної екології та екологічної безпеки. На Всеукраїнських олімпіадах з 2007 року у різних містах України наші студенти багаторазово посідали призові місця.

Публікації кафедри