Харківський національний автомобільно-дорожній університет

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

Всеукраїнська конференція з проблем вищої освіти з міжнародною участю «Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2022»

Харків, ХНАДУ, 28 жовтня 2022 р.

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській конференції з проблем вищої освіти з міжнародною участю «Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2022», що проходитиме рамках реалізації головних принципів «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки» та проєкту ERASMUS+ «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP на базі кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

 

З повагою, голова організаційного комітету конференції,

ректор ХНАДУ проф. Віктор БОГОМОЛОВ

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.  Екологізація вищої освіти.

2.  Інноваційні підходи до реалізації вищої освіти; міжнародні програми підтримки розвитку освіти  та міжнародний досвід у розробці методичного забезпечення підготовки фахівців за сталого розвитку та захисту довкілля (у т.ч. Програма UNITWIN/UNESCO Chairs).

3.  Сучасна методологія екологічної підготовки фахівців.

4.  Практичні аспекти перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері захисту довкілля та сталого розвитку.

5.  Круглий стіл «Cинергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» (CLIMAN) – виклики та інструменти ефективної реалізації (для партнерів проекту CLIMAN та завідувачів кафедр ЮНЕСКО).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді друкованої збірки матеріалів, якій буде присвоєно ISBN номер, електронна версія збірки матеріалів буде розміщена на сторінці кафедри екології офіційного сайту ХНАДУ у розділі «Наукова діяльність».

Тези доповіді повинні бути обсягом не більше 3 повних сторінок формату А4, набрані на комп'ютері в редакторі «Microsoft Word» через 1 інтервал, шрифт Times New Roman 14 пт. Поля справа, зверху, знизу, зліва – 20 мм. Абзацний відступ – 10 мм.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друку матеріалів, які не відповідають вимогам оформлення або мають реферативний характер, а також на редагування отриманих матеріалів.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

– участь у конференції та публікація тез доповідей БЕЗКОШТОВНА (захід співфінансується за рахунок проєкту Erasmus+ «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP;

– реєстрація для участі у заході відбувається ВИКЛЮЧНО за посиланням forms.gle/FBw78K8FRppYEpbw5. До електронної реєстраційної форми обов’язковим є прикріплення тез доповідей (оформлених згідно вимог);

– кінцевий термін подачі матеріалів конференції – 24 жовтня 2022 р.

КОНТАКТИ:

Відповідальний секретар конференції: доцент каф. екології – Желновач Ганна Миколаївна.

Поштова адреса оргкомітету: Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого , 25, ХНАДУ,  каф. екології.

Мобільний телефон: + 38 (097) 908 22 87 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Електронна адреса: ecoconf.method@remove-this.gmail.remove-this.com