НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Кафедра екології пропонує для навчання наступні дисципліни:
Екологіч. характер. трансп. систем
Кошторисна справа землевпорядкувальних робіт
Урбоекологія та екологічна безпека
Загальна екологія та неоекологія, інженерна екологія
Орг. управління в природоохоронній. діяльн.
Моніторинг довкілля
Моделювання та прогнозування стану довкілля
Лінійно-просторова архітектура ландшафтів
Нормативні документи в єкології
Водопостачання, водовідведення і покращення якості
Утилізація та рекуперація відходів
Процеси пилогазоуловлювання
Екологічний аудит
Природоохоронний менеджмент
Екологічний менеджмент і аудит
та багато інших курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.
Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДетальна інформація про лекторів та асистентів, які забезпечують викладання дисциплін на кафедрі...

  На кафедрі здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсів. 

Кафедра проводить навчальний процес на всіх факультетах університету за денною та заочною формами навчання, в магістратурі та екстернатура. При вивченні спецдисциплін враховуються досягнення світової науки і практики. 

За час своєї діяльності кафедра спільно з навчально-методичним відділом суттєво підвищила рівень науково-методичного забезпечення навчального процесу спеціальності 101"Екологія". Зокрема приймається активну участь у закінченні розробки Держстандарту бакалаврам, магістра з екології, здійснено перехід на модульну систему оцінки знань студентів, скорочена аудиторне навантаження студентів і зроблена акцент на самостійну роботу; з нормативних дисциплін виділені базові знання та уміння і налагоджена постійна перевірка залишковихзнань студентів, покращилося формування навчальних планів, програм дисциплін і планування підготовки методичних вказівок; стало регулярним проведення науково-методичних семінарів. ПВС кафедри постійно бере участь в обласних, регіональних методичних семінарах, веде активну роботу над науковими публікаціями з напрямку удосконалення навчально-методичної роботи в галузі знань 10 Природничі науки.

Розклад дзвінків:

1 пара. 8:00 - 9:35
2 пара. 9:45 - 11:20
3 пара. 11:40 - 13:15
4 пара. 13:25 - 15:00
5 пара. 15:10 - 16:45